Mesto 2015. 05. 20.

Najčastejšie chyby zamestnávateľov v kontakte so Sociálnou poisťovňou

Sociálna poisťovňa, pobočka Komárno, Vás pozýva na bezplatný odborný seminár pre zamestnávateľov na tému:
Najčastejšie chyby zamestnávateľov v kontakte so Sociálnou poisťovňou
Termín: 28. mája 2015 (štvrtok), so začiatkom o 9.00 hod.
Prezentácia účastníkov od 8.30 hod., predpokladané ukončenie seminára: 12.00 hod.
Miesto: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Komárne
ul. Župná 15, 945 01 Komárno, zasadacia miestnosť č. 112  na I. poschodí

Program:
•    Chyby zistené pri kontrolách u zamestnávateľov
•    Registrácia zamestnancov a dohodárov
•    Mesačné výkazy a platenie poistného
•    Diskusia
Otázky a podnety týkajúce sa tém uvedených v programe, ktoré požadujete prekonzultovať na stretnutí môžete zaslať e-mailom na nižšie uvedenú adresu do 26. mája 2015.

Podmienky účasti:
•    záväznú účasť nahláste e-mailom na adresu komarno@socpoist.sk
(prípadne telefonicky  na  tel.  č.  0906 177 401)  do 26. mája 2015
•    do predmetu e-mailu je potrebné uviesť: „seminár“ a do tela e-mailu priezvisko a meno účastníka, organizáciu, e-mailový a telefonický kontakt
•    seminár je bezplatný
•    kapacita: 75 miest
•    lektor: zamestnanci Sociálnej poisťovne, pobočka Komárno

Využite túto možnosť a zdokonalte sa v spleti zákonov týkajúcich sa zamestnávateľov.