Región 2014. 02. 12.

Exekútor hrozí aj poberateľom nemocenskej dávky

Sociálna poisťovňa upozorňuje poistencov, proti ktorým je vedené exekučné konanie, že exekučný príkaz na vykonanie zrážok sa vzťahuje aj na nemocenské dávky. 

Na podnet exekútora Sociálna poisťovňa vykoná zrážky z nemocenskej dávky v rozsahu určenom exekučným poriadkom. Pri výkone zrážky sa však povinnému nesmie zraziť zo sumy nemocenskej dávky základná suma.

„Pre poberateľov akejkoľvek dávky zo Sociálnej poisťovne, okrem poberateľov dôchodkov, platí, že základnou sumou, ktorá musí poistencovi ostať k dispozícii, je 60 percent zo sumy životného minima,“ informoval Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne. Od júla minulého roku je táto suma vo výške 118,85 eura.

Ak máte vyživovaciu povinnosť voči inej fyzickej osobe – dieťa alebo manželka, k základnej sume sa vám priráta ešte 25 percent zo sumy životného minima na plnoletú fyzickú osobu – od 1. júla 2013 vo výške 49,52 eura – na každú vyživovanú osobu.

„Poberateľom dôchodkov sa od začiatku novembra 2013 nesmie zraziť z nemocenskej dávky suma, ktorá je sto percent zo životného minima,“ hovorí Peter Višváder. Od 1. júla 2013 je životné minimum vo výške 198,09 eura. Kým k 31. októbru 2013, dokedy muselo ostať poberateľovi dôchodku len 60 percent zo životného minima a zvyšok podliehal exekúcii, evidovala Sociálna poisťovňa 34 334 dôchodcov s exekúciou, tak na konci roka k 31. decembru 2013 bolo takýchto dôchodcov o 11-tisíc menej.

(zdroj a foto: tasr)