Mesto 2012. 04. 28.

VAROVANIE pred neoprávneným vymáhaním pohľadávok

Sociálna poisťovňa upozorňuje svojich klientov na podvodné konanie pri vymáhaní pohľadávok.

Viacerí klienti dostali list s logom Sociálnej poisťovne a adresou odosielateľa Nevädzová 2030/8, 821 01 Bratislava (bez pečiatky), podpísaný Ing. Miloš Peterka, riaditeľ úseku vymáhania pohľadávok, v ktorom ich žiada o zaplatenie dlžného poistného na číslo účtu 13733430/5200.

Sociálna poisťovňa varuje klientov, aby neuhrádzali na tento účet žiadne platby – číslo účtu nepatrí Sociálnej poisťovni a Ing. Miloš Peterka nie je zamestnancom Sociálnej poisťovne. V prípade doručenia podobného listu odporúčame klientom kontaktovať príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne.

Sociálna poisťovňa – ústredie podá v tejto súvislosti trestné oznámenie orgánom činným v trestnom konaní.

TEXT: Komunikačný odbor SP