Mesto 2019. 02. 18.

Mesto zastavuje neúmerné exekúcie

Neúmerne vysoká miera exekučných trov vyvolala oprávnené rozhorčenie obyvateľov, ktorí museli riešiť svoje predchádzajúce zlyhania vo forme nedoplatkov za dane, či odvoz komunálneho odpadu. Z poplatku, ktorý si účtuje exekútor, ide o zväčša o prípady ešte z rokov 2016 a 2017, mesto nedostáva ani cent. A to nie je jediný dôvod, prečo chce mesto ukončiť tieto neúmerne vysoké pokuty.

Väčšina z dotknutých nemá problém s vyrovnaním dlžôb, avšak štvor- až päťnásobný nárast výšky sumy, kvôli poplatkom za exekúciu, vyvolalo pobúrenie. Exekutívu je v mnohých prípadoch možné nazvať minimálne necitlivou. Tieto sú prípadmi ešte z predchádzajúceho obdobia.

Vedenie mesta túto problematiku začalo riešiť ako jednu z prvých. Je dôležité zabezpečiť vymáhanie nedoplatkov, ide totiž o sumu 1,2 milióna eur, navyše je to nespravodlivé voči všetkým, ktorí si poplatky platia riadne a včas.

„Celú exekutívu v plnej miere reorganizujeme. Namiesto externých exekútorov sa bude tento proces riešiť v rámci mestského úradu, keďže je na to dané právne pozadie. V prvom rade chceme upozorniť na prípadné nedoplatky a v ďalšom kroku nie je naším zámerom neúmerne zvyšovať výdavky pri zaplatení dlžôb, vytvoríme v daných štruktúrach na to podmienky “ – uviedol primátor Béla Keszegh. „Aj keď tým na mestský úrad pribudnú značné výdavky, keďže ročne ide až o 5-6 tisíc prípadov (!), naším cieľom je posilnenie priateľského postoja k obyvateľom“ – dodal primátor.

Mesto odporúča obyvateľom, aby sa v prípade neúmerne vysoký exekučných poplatkov odvolali, keďže už existuje precedens na neoprávnene vysoké poplatky za exekúciu. Celý proces sťažuje to, že podľa súčasných predpisov si spoluprácu s konkrétnym exekútorom nemôže vyberať mesto, pretože tí sú náhodným spôsobom prideľovaní k jednotlivým prípadom. A z toho dôvodu je spolupráca v záujme obyvateľov náročnejšia. Mestský úrad upozorňuje aj na to, že každý občan sa má možnosť informovať ohľadom stavu svojich poplatkov v Dôstojníckom pavilóne – ekonomický odbor mestského úradu. Okrem toho, vlani každý obyvateľ, ktorý mal nedoplatok, dostal v rámci výmeru na ďalšiu platbu upozornenie na prípadnú podlžnosť. Aj z toho dôvodu je potrebné si všetky doručené dokumenty z mestského úradu dôkladne prečítať!