Región 2014. 02. 26.

Nečakajte na exekútorov

Dlh na zdravotnom poistení, ktorého nesplácanie môže skončiť vymáhaním exekútorom či treťou osobou, umožňujú zdravotné poisťovne zaplatiť v niektorých prípadoch aj postupne. Splátkový kalendár umožňujú všetky tri zdravotné poisťovne na Slovensku, každá má však vlastné podmienky.

„Dlžník má možnosť požiadať o splátkový kalendár, ak splní podmienky na uzatvorenie. Jednou z podmienok je preukázanie platobnej schopnosti uhradením časti z dlžnej sumy pred uzatvorením splátkového kalendára,“ povedala hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Dana Gašparíková. Zvyšnú časť pohľadávky následne dlžník musí uhradiť v šiestich splátkach.

Zdravotná poisťovňa Dôvera povolí splátkový kalendár, ak dlžná suma u samostatne zárobkovo činnej osoby alebo nezamestnaného je viac ako 60 eur a u zamestnávateľov viac ako 200 eur. Podmienkou je tiež, aby mal poistenec uhradené preddavky za posledné tri splatné obdobia. Na dlžné poistné, ktoré je predmetom dohody, musí byť vystavený tiež výkaz nedoplatkov.

„V prípade, že klient nedodrží podmienky dohody, t.j. nebude uhrádzať splátky v dohodnutej výške a v stanovenom termíne a nebude uhrádzať bežné preddavky v lehote splatnosti, celá dlžná suma sa stáva splatnou,“ upozornila PR špecialistka Dôvery Monika Šimunová.

Union zdravotná poisťovňa povolí splátky, ak možno predpokladať, že v období nie dlhšom ako deväť mesiacov bude poistenec schopný svoj dlh uhradiť. Ako ďalej priblížila hovorkyňa poisťovne Judita Smatanová, poistenec zároveň musí preukázať, že v čase posudzovania žiadosti o splátkový kalendár je schopný riadne plniť povinnosť platiť preddavky na poistné. Výšku a termín splátky určí Union ZP po dohode s platiteľom.

Zdravotné poisťovne evidujú státisíce dlžníkov. Ich celkový dlh predstavuje vyše 333 miliónov eur. Všeobecná zdravotná poisťovňa eviduje 277.000 neplatičov s pohľadávkami za 191,1 milióna eur. Dôvera má 97.000 dlžníkov, nezaplatili jej takmer 97 miliónov eur. Union zdravotná poisťovňa eviduje 61.000 dlžníkov, ich pohľadávky sú za viac ako 45 miliónov eur.

(zdroj: tasr, ilustračné foto)