Kultúra 2020. 04. 06.

Najtrúfalejšie dielo Dramaťáku s názvom Zver uzrie svetlo sveta. Otázne je kedy

Najnovšie muzikálové dielo Dramaťáku malo mať premiéru 1. apríla. Aktuálna situácia avšak všetko zmenila, ale súbor plánuje svoje dielo odohrať. Zatiaľ sa dajte do pohodlia a prečítajte si, na čo všetko sa v tomto diele môžete už teraz tešiť.  

Je to trošičku, ale veľmi len trošku, na námet Kráska a zviera,“ otvára svoje rozprávanie o diele Jozef Černek. Dielo má avšak sledovať viacero príbehov a diváci sa nemajú chystať na klasickú Belle. Osudov, vraj, dielo bude sledovať viacej a významným prvkom bude línia bytosti, ktorá spôsobila viacero príbehov. Embluessanté, ako osud nazvali v príbehu, je totiž trojjediná bytosť. Svoj príbeh rozpráva predovšetkým tancom, spieva ho v sanscrite, ale hovorí aj ľudskou rečou. Tieto tri prvky zhmotňujú tri predstaviteľky. Tanec predvádza Lili Teskal, telesné zhmotnenie, slovenské texty a slovenský spev Marína Opalková a spev v najstaršom jazyku prednesie Júlia Černeková. V celom je asi najtrúfalejšie to, že hlavná postava povie počas celého predstavenie len jedno jediné slovo,“ prezrádza Černek. Príbeh tiež bude sledovať osudy štyroch dcér vynálezcu a sebavedomého princa mesta.

Skúšky prebiehali v pozitívnej nálade.

Dielo má byť jedinečné z viacerých pohľadov. Černek chcel dosiahnuť aby tentokrát príbeh rástol s divákmi. Keď naši diváci Popolušky (a tučná myš) boli najmä 11 až 13-roční, tak toto dielo je už výrazne pre dospelejšieho až dospelého človeka a pre správne pochopenie bude možno potrebné toto dielo vidieť aj viackrát,“ hovorí. Okrem príbehu budú výnimočné aj kulisy. Na nich sa podieľal Richard Slezák a spolu s tímom desiatich pomocníkov staval poschodové kulisy viac ako dva týždne. Keďže základnú kostru kulís tvorí viac ako 600 metrov kovových konštrukčných tyčí, Dramaťák bude potrebovať na vycestovanie za divákmi do iných miest viac ako dva kamióny.

Muzikál Zver bude obsahovať badateľne viac piesní, ako predchádzajúce diela Dramaťáku. Na ich tvorbe sa podieľal Peter Emmer a tanečné choreografie pod vedením Broni Bočánekovej prebiehali už od septembra minulého roku. Náročné nácviky prebiehali pravidelne každý týždeň a momentálne sa členovia súboru pripravujú pomocou videočetu. V diele sa tiež diváci môžu tešiť na nové tváre, ktoré vytrvali počas náročných skúšok. „Naše deti z Dramaťáku si zaslúžia obrovský obdiv. Majú veľa tanečných skúšok a nácvikov spevu, pretože od muzikálového spevu je už len opera ťažšia, a popri nácvikoch ešte aj dobre študujú,“ chváli Černek mladých hercov.

Dramaťák nacvičuje z domu.

Podľa slov režiséra a scenáristu v jednom sa teda diváci majú na čo tešiť. Dátum premiéry diela je avšak v týchto časoch neistý. „Hneď ako to bude možné, tak by sme chceli s deťmi začať nacvičovať, aby sme po pár týždňoch mohli spustiť online premiéru na sociálnych sieťach. Naši diváci tak po povolení opatrení budú môcť prísť na skutočnú premiéru už pripravení,“ dopĺňa Černek na záver.

Zdroj foto: dramatak.eu