Mesto 2016. 04. 05.

Národné kolo Odysey Mysle 2016 v Komárne

Odysea Mysle je láska na celý život, je to výzva a skúška zároveň, je to emócia. Vryje sa ti pod kožu a pohltí ťa. Ak sa ti darí, napĺňa ťa neskutočným šťastím, ak nie, vyburcuje ťa robiť to znova a lepšie! Je to nekonečný príbeh tvojej mysle. Fantázia a kreativita bez hraníc. Hľadanie riešení, najmä nezvyčajných, tvorba niečoho úplne nového. S takýmito pocitmi každoročne prichádzajú a odchádzajú účastníci súťaže kreativity Odysea Mysle.

17. slovenské národné kolo tejto celosvetovej súťaže detí a mládeže sa konalo 1. až 3. apríla 2016 v aule Strednej priemyselnej školy. 18 tímov z rôznych miest, ako Dubnica nad Váhom, Piešťany, Drahovce a samozrejme Komárno, po niekoľkomesačnej intenzívnej príprave prišlo odprezentovať svoje riešenie dlhodobého problému, čo najlepšie zvládnuť spontánnu úlohu a vytvoriť medzitímový projekt.

Základnú školu na Ulici pohraničnej v Komárne úspešne reprezentovali dva tímy. Sýkorky pod vedením tréneriek Mgr. Kristíny Sýkorovej a Anety Hradilovej získali 1. miesto za riešenie dlhodobého problému pod názvom: Niečo tu smrdí. Druhý tím Lovdast pod vedením Kataríny Bugáňovej a Ľubici Halagačkovej vybojoval 3. miesto za riešenie úlohy: Kožušiny, plutvy, perie a priatelia.

Ceny sú rozdané, emócie vybité na maximum a zážitky sú nezabudnuteľné.

Dovidenia o rok, priatelia!
Katarína Bugáňová, trénerka OM