Mix 2020. 10. 16.

Nemocnica AGEL Komárno získala prestížnu plaketu ANGELS AWARDS za liečbu cievnych mozgových príhod

Obrovský úspech dosiahla Nemocnica AGEL Komárno v uplynulých dňoch. European Stroke Organization jej udelila diamantovú plaketu ANGELS  za prístup v liečbe cievnych mozgových príhod. Najväčšiu zásluhu na ocenení má celý tím Neurologického oddelenia  komárňanskej nemocnice pod vedením primárky MUDr. Evy Hanáčkovej, ktorý je mimoriadne úspešný v liečbe mozgových príhod.

Ocenenie v podobe zlatej, platinovej, alebo diamantovej plakety môžu dostať len tí jednotlivci alebo kolektívy, ktoré sú odhodlané zlepšovať kvalitu praxe pri liečbe CMP a zaviesť kultúru nepretržitého monitorovania. Nemocnice svoje údaje o liečbe zhromažďujú prostredníctvom registrov a musia splniť desať prísnych kritérií. Komárňanská nemocnica spolu s ďalšími piatimi na Slovensku získala najvyššie možné ocenenie, a to diamantovú plaketu. ,,Nesmierne si ceníme toto opätovne získané ocenenie, je to obrovským zadosťučinením, ako aj motiváciou do našej ďalšej práce,“ uviedla primárka MUDr. Eva Hanáčková. ,,Naša nemocnica sa snaží systematicky podporovať a rozvíjať aktivity Neurologického oddelenia tak po odbornej stránke, ako aj v starostlivosti o pacienta. Aj toto ocenenie je dôkazom, že naše snaženie prináša ovocie a ideme správnou cestou. Celému tímu ďakujem  za skvelo odvádzanú každodennú prácu,“ neskrýval radosť riaditeľ Nemocnice AGEL Komárno Miroslav Jaška.

Nemocnica AGEL Komárno vedie aj v ďalšom hodnotení. Je prvá na Slovensku v počte realizovaných trombolýz, čo sú život zachraňujúce zákroky pri náhlej cievnej mozgovej príhode. Podaním špeciálnej látky sa dosiahne rozpustenie nebezpečnej krvnej zrazeniny. Tým sa eliminujú fatálne, resp. veľmi ťažké trvalé následky. ,,Náš tím sa môže pochváliť dlhoročnou skúsenosťou s touto liečbou mozgových infarktov. Prvýkrát sme trombolýzu úspešne aplikovali pacientke s mozgovým infarktom v roku 2008. Trombolýze sa venujeme prakticky od legislatívneho zavedenia tejto liečby na Slovensku. V roku 2019 sme aplikovali systémovú trombolýzu 129 pacientov s akútnym mozgovým infarktom a dosiahli sme tak rekordnú 51,2 % trombolyzovanosť. V tomto roku 2020 napriek pandémii koronavírusu sme vykonali 109 trombolýz a ako jedno z mála pracovísk na Slovensku nezaznamenali pokles počtu pacientov s akútnym mozgovým infarktom v časovom okne pre trombolýzu. Priemerne mesačne odliečime touto liečbou 12,11 pacienta,“ prezrádza podstatu úspechu primárka Neurologického oddelenia.

Podľa nej je nemenej dôležitým pre úspešnú liečbu CMP aj samotný pacient. ,,Musí na sebe rozpoznať príznaky akútneho mozgového infarktu a čo najskôr zavolať 112 alebo 155 a nechať sa priviesť do nemocnice najlepšie záchranným tímom,“ vysvetľuje MUDr. Hanáčková.

Cievna mozgová príhoda je treťou najčastejšou príčinou úmrtnosti vo vyspelých krajinách a najčastejšou príčinou zneschopnenia. Na cievnu mozgovú príhodu zomiera dvakrát viac ľudí ako na srdcový infarkt. Zároveň je to najviac invalidizujúce ochorenie, ktoré pripúta na lôžko až tretinu pacientov. Po zvyšok života mnohí potrebujú opatrovateľskú starostlivosť, mnohí z nich sa učia opäť rozprávať či chodiť. Nádejou pre pacientov je v prípade akútnej cievnej mozgovej príhody urgentný zákrok, tzv. trombolýza. Mozgový infarkt si nevyberá podľa veku, už dávno neplatí, že sa týka len starších ľudí. Čoraz viac pacientov je vo veku od 20 do 44 rokov..

(Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková, Hovorkyňa skupiny AGEL SK)