Mix 2018. 11. 29.

Nemocnica finančne podporila malých onkologických pacientov

Nemocnica Komárno sa pripojila k pomoci pre malých onkologických pacientov, ktorým prostredníctvom projektu Hviezdy deťom darovala 2000 eur.

Projekt patrí k najznámejším športovo-charitatívnym projektom na Slovensku svojho druhu. „Spočíva v prepojení najväčších slovenských športových hviezd, firemného prostredia a širokej verejnosti, so zámerom vygenerovať finančný výťažok, ktorý je každý rok prerozdeľovaný na množstvo projektov, inštitúcií či jednotlivcom, ktorí potrebujú pomoc,“ povedal manažér projektu Igor Schlesinger.

Komárňanská nemocnica v súčasnosti rozširuje aktivity smerujúce k onkologickým pacientom. „Je pozitívne, ak onkologickí pacienti a ich najbližší príbuzní majú dôveru, že popri liečebnej starostlivosti sa môžu obrátiť na iné formy pomoci, ktoré im umožnia zvládať neľahkú situáciu, v ktorej sa ocitli,“ uviedol Miroslav Jaška, riaditeľ Nemocnice Komárno. Cieľom podpory je podľa jeho slov dostať do povedomia širokej verejnosti, že nemocnica sa i touto formou venuje onkologickým pacientom v nadväznosti na realizáciu projektu Komplexného onkologického centra.

V súčasnosti patrí komárňanská nemocnica k najvýznamnejším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v regióne južného Slovenska. Poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť pre takmer 110.000 obyvateľov spádového územia okresu Komárno. Predpokladá sa, že po otvorení Komplexného onkologického centra bude zdravotnícke zariadenie poskytovať zdravotnú starostlivosť pre slovenských i maďarských pacientov.

(tasr)