Mix 2018. 10. 15.

Nemocnica Komárno si polepšila v hodnotení INEKO

Nemocnica Komárno, člen skupiny AGEL, je podľa hodnotenia inštitúcie INEKO jednou z nemocníc, ktorá si výrazne polepšila v hodnotení. Spomedzi všeobecných nemocníc sa Nemocnica Komárno dostala z dvadsiateho miesta na trinástu pozíciu. Zdravotnícke zariadenie pozitívne obstálo v hodnotení vybraných ukazovateľov spokojnosti pacientov, kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, hospodárenia a transparentnosti.

Nezisková organizácia INEKO zverejnila výsledky hodnotenia nemocníc podľa vybraných ukazovateľov spokojnosti pacientov, kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, náročnosti diagnóz, hospodárenia a transparentnosti za obdobie 2014-2017. Nemocnica Komárno si v tomto rebríčku oproti minulému roku výrazne polepšila.

,,Minulý rok sme boli v hodnotení nemocníc na dvadsiatom mieste, tento rok sme sa umiestnili podstatne lepšie, čo považujeme za veľký úspech a motiváciu. Veríme, že čoskoro sa komárňanská nemocnica dostane medzi najlepšie všeobecné nemocnice na Slovensku. V najbližšom období by sme sa chceli zamerať na celkovú modernizáciu nemocnice a garantovať zlepšenie podmienok pre našich pacientov, taktiež plánujme rozšíriť spektrum zdravotníckych výkonov,“ uviedol riaditeľ nemocnice Mgr. Miroslav Jaška.

Nemocnica Komárno je jedným z najvýznamnejších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v regióne. V súčasnosti sa viacej špecializuje a modernizuje, jej ambíciou je v budúcnosti poskytovať širší rozsah medicínskych výkonov. V rámci tohto cieľa sa progresívne zlepšuje kvalita na jednotlivých úsekoch v zdravotníckom zariadení.

Najväčšou výzvou pre komárňanskú nemocnicu v tomto roku je však uvedenie Komplexného onkologického centra do prevádzky. Zdravotnícke zariadenie v poslednom období značne investovalo aj do obnovy detského oddelenia, výrazne sa venuje i podpore darcovstva. Výborné výsledky v celoslovenskom meradle zaznamenávajú komárňanské nemocničné farmaceutky, ktoré implementujú európske štandardy na jednotlivé pracoviská v zdravotníckom zariadení.