Mix 2020. 05. 28.

Nemocnica Komárno spustila sérologické testovanie na prítomnosť protilátok na COVID-19

V Nemocnici Komárno, ktorá je členom skupiny AGEL, vyšetria zdravotníci prítomnosť protilátok ochorenia COVID-19 v krvi aj samoplatcom. Svoj záujem o vyšetrenie je nutné nahlásiť na telefónne číslo recepcie 035 7909 333, kde si samoplatca dohodne  termín odberu a zaplatí za vyšetrenie 19 EUR priamo na recepcii nemocnice.

Sérologické vyšetrenie na základe prítomnosti protilátok IgM a IgG špecifických pre 2019-nCoV ukáže, či sa testovaný v minulosti s vírusom stretol, prípadne je ním aktuálne infikovaný, hoci  nemusí mať žiadne príznaky. Vyšetrenie sa realizuje priamo z krvi a  jeho citlivosť u osôb so symptómami je vysoká, v priemere 90 %. Základná metóda RT PCR (výter z nosohltana) a  vyšetrenie protilátok (z krvi) sa používajú synergicky, aby sa vzájomne dopĺňali, zlepšovali účinnosť diagnostiky a monitorovali postupnosť rozvoja choroby.

,,Odbery v našej nemocnici sa realizujú pondelok až piatok denne od 12.00 hod. – 15.00 hod. v priestoroch infektologickej ambulancie. Na odbery je potrebné sa vopred objednať. Toto vyšetrenie poskytujeme aj pre indikovaných pacientov pred operáciou alebo z iných zdravotných dôvodov, vtedy vyšetrenie uhradí zdravotná poisťovňa,“ vysvetľuje riaditeľ komárňanskej nemocnice Mgr. Miroslav Jaška, MPH.

Ochorenie COVID-19 je možné prekonať a pritom o tom ani nevedieť. Ide o tzv. bezpríznakový priebeh ochorenia. Stanovenie protilátok je vhodné na zistenie percenta populácie, ktoré s vírusom prišlo do kontaktu. Test môže potenciálne naznačovať, či osoba už bola infikovaná a či sa u nej vytvorila imunitná odpoveď voči danému vírusu. 

(Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková, Hovorkyňa skupiny AGEL SK)