Mesto 2019. 05. 31.

Nemocnica Komárno zrekonštruovala pavilón internistických disciplín

Nemocnica Komárno, člen skupiny AGEL, obnovila celý pavilón internistických disciplín, investícia do modernizácie si vyžiadala celkovo takmer 5,2 milióna eur, z toho 662-tisíc eur bolo použitých na nákup mobiliáru a prístrojovej techniky. Obsiahla rekonštrukcia trojposchodovej budovy bola spolufinancovaná sumou 875-tisíc eur zo strany Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Modernizácia zahrňuje komplexnú obnovu a zateplenie vonkajšej časti budovy,  kompletnú výmenu okien, sanitárnej techniky, elektrických rozvodov, podlahovej krytiny, termoregulácie, vzduchotechniky, ktorej  súčasťou je inštalácia klimatizácie. Práve tá  zabezpečí zlepšenie tepelného štandardu pre pacientov i počas náročnejších letných mesiacov.

„Pavilón internistických disciplín zahŕňa akútne lôžka, vyšetrovne primárov a lekárov, sesterské izby, priestory pre obslužné úkony, pacientske izby, ambulancie a urgentný príjem. Celkom nové je jeho vybavenie,  väčšina postelí sú elektricky polohovateľné a antidekubitárne. To ocení hlavne stredný a nižší personál v každodennej práci a prinesie i pohodlie pre pacientov pri polohovaní.  Na skvalitnení zdravotnej starostlivosti sa bude podieľať okrem špeciálne vyškoleného personálu aj najmodernejšia medicínska technika. K zvýšenému štandardu prispeje taktiež recepcia s elektronickými objednávkovými a vyvolávacími systémami, ktoré umožnia lepšiu orientáciu a manažment pacienta,“ uviedol Mgr. Miroslav Jaška, MPH, riaditeľ Nemocnice Komárno.

Nový pavilón internistických disciplín poskytne priestory pre oddelenie vnútorného lekárstva, neurologické oddelenie a oddelenie geriatrie včítane jednotiek intenzívnej starostlivosti oddelení vnútorného lekárstva a neurológie. Predpokladom je, že spolu tieto pracoviská hospitalizujú mesačne viac  ako 400 pacientov. Súčasne nové ambulancie prinesú oveľa väčší komfort pacientov.

Oddelenie vnútorného lekárstva poskytuje širokú škálu diagnostickej a liečebnej starostlivosti, a to pri ochoreniach srdcovocievnych, tráviacich, hematologických aj nefrologických. Ročne sa na tomto oddelení hospitalizuje cez  dvetisíc pacientov.

Neurologické oddelenie, ktoré ročne lieči viac ako tisícdvesto pacientov, je základným článkom v systéme viacstupňovej starostlivosti o pacientov s neurologickými ochoreniami. V regióne poskytuje komplexnú diagnosticko-terapeutickú a následnú starostlivosť o pacientov s náhlymi cievnymi mozgovými príhodami, so záchvatovými ochoreniami, neurodegeneratívnymi, neurometabolickými, neuromuskulárnymi, demyelinizačnými, zápalovými, nádorovými ako aj vertebrogénnymi.

Na geriatrické oddelenie sa prijímajú pacienti s viacerými ochoreniami nad 65 rokov a všetci interní pacienti nad 80 rokov. Ročne sa na tomto oddelení hospitalizuje takmer tisíc pacientov.

Nemocnica Komárno s viac ako 110-ročnou históriou je jedným z najvýznamnejších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v regióne. Poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť pre takmer 110-tisíc . obyvateľov spádového územia okresu Komárno. Odbornú zdravotnú starostlivosť poskytuje  pacientom na 11 lôžkových oddeleniach, 3 jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS), v 23 ambulanciách a 10 oddeleniach spoločných liečebných a vyšetrovacích zložiek.

(Fotky: Béla Keszegh Facebook stránka)