Mesto 2019. 06. 08.

Nemocnica otvorila novú endokrinologickú ambulaciu

Uplynulý piatok (7.6.2019) začala komárňanská nemocnica poskytovať zdravotnú starostlivosť v endokrinologickej ambulacii. Nová endokrinológia má zmluvu so všetkými zdravotnými poisťovňami a úzko spolupracuje s ostatnými ambulanciami a oddeleniami v pavilóne vnútorného lekárstva. 

Námestník riaditeľa pre lekársko-zdravotnú starostlivosť Rudolf Pelikán skonštatoval, že sa nemocnici podarilo získať odborníka v rekordne krátkom čase. Oddelenie ponúka svoje služby raz týždenne, a to v piatok. Rozšírenie ordinačných hodín nastane po personálnom posilnení novým lekárom.
Endokrinológia poskytuje zdravotnú starostlivosť na 11 lôžkových oddeleniach, 3 jednotkách intenzívnej starostlivosti v modernizovanom pavilóne internistických disciplín.

Nemocnica Komárno poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť pre takmer 110 000 obyvateľov spádového územia okresu Komárno.

Zdroj: TASR