Mix 2020. 09. 23.

Nemocnica v Komárne je v rámci druhej vlny koronavírusu pripravená

Nemocnica AGEL Komárno v súvislosti s druhom vlnou pandémie koronavírusu opätovne prijala preventívne opatrenia a prijala potrebné kroky, ktoré sa týkajú organizácie  a chodu nemocnice. Ich cieľom je ochrániť zamestnancov nemocnice, ako aj iných pacientov a zabrániť tak ďalšiemu prípadnému šíreniu koronavírusu  COVID-19.

Napriek tomu, že  okres Komárno sa aktuálne nachádza v zelenej zóne,  vedenie nemocnice s primármi oddelení  urobilo opatrenia pre izolovanie možných pacientov s podozrením na koronavírus tak na štandardných oddeleniach,  ako aj na jednotke intenzívnej starostlivosti.  ,,Nemocnica AGEL Komárno má pripravených 12 suspektných lôžok tak, aby boli odizolovaní od ostatných pacientov a takto isto  aj 3 lôžka na JIS/OAIM,“ hovorí riaditeľ nemocnice Miroslav Jaška. 

Vedenie nemocnice sa rozhodlo k preventívnej  reorganizácii preto,  aby sa vylúčili  obavy pacientov, ktorí potrebujú nielen akútnu zdravotnú starostlivosť,  ale aj plánovanú hospitalizáciu. ,,Aby sa neobávali možnej nákazy COVID-19 od pacientov s podozrením na koronavírus,“ vysvetlil riaditeľ.

V nemocnici je možné sa dať otestovať na prítomnosť koronavírusu COVID-19, testy sa realizujú počas pracovných dní. V nemocnici naďalej platí zákaz návštev pacientov s možnou výnimkou pre pacientov v terminálnom štádiu. Chod nemocnice inak nie je nijak obmedzený, vykonávajú sa akútne aj plánované operačné zákroky, avšak so sprísneným režimom na dodržiavanie všetkých protiepidemiologických opatrení.

(Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková, Hovorkyňa skupiny AGEL SK)