Mesto 2020. 06. 09.

Nemocnica v Komárne povolila návštevy pacientov

Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Nemocnica Komárno, člen skupiny AGEL, uvoľnila obmedzenia zákazu návštev. Od piatka 5. júna pacientov komárňanskej nemocnice tak môžu navštíviť rodinní príslušníci a ich známi za predpokladu dodržania určitých opatrení nemocnice.

Na základe  opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 3. júna 2020 od 12:00 hod. nemocnica zrušila zákaz návštev, ktorý platil od marca 2020.   

Návštevy u hospitalizovaných pacientov sú povolené za dodržania stanovených pravidiel:

  • Návštevy sú povolené každý deň v čase od 14.00 hod do 15.00 hodiny.
  • Každá návšteva musí mať zmeranú teplotu pri vstupe do nemocnice (na triáži), pri udelení výnimky bude zmeraná teplota na oddelení.
  • V rovnakom čase je možné pripustiť návštevu maximálne dvoch osôb.
  • Výnimky k počte osôb určuje primár oddelenia, resp. službukonajúci lekár, napr. u pacientov v terminálnom štádiu ochorenia a pod.
  • Je zakázaná návšteva osobám s prejavmi akútneho respiračného ochorenia a u osôb v karanténe.
  • Prednostne je nutné návštevy realizovať mimo izieb a v exteriéri. Ak je nutná návšteva na izbe z dôvodu zdravotného stavu pacienta,  je táto návšteva možná na maximálne 15 minút.
  • Návšteva dodržiava zvýšený hygienicko-epidemiologický režim (potrebná  dezinfekcia rúk, povinnosť nosiť rúška) a je nutné zabezpečiť evidenciu každej návštevy pre prípad následného epidemiologického vyšetrovania.

V prípade  opodstatnených dôvodov  je v kompetencii vedenia Nemocnice Komárno prijať ďalšie opatrenia pre zabezpečenie bezpečnosti u hospitalizovaných pacientov.

(Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková, Hovorkyňa skupiny AGEL SK)