Mesto 2019. 10. 18.

Nemocnica v Komárne si pripísala prvenstvo v zdokonalenej laparoskopickej operácii

Inovatívnu techniku na operáciu pruhov v brušnej stene, ktorá sa zatiaľ na Slovensku nepoužila, úspešne previedli chirurgovia z Nemocnice Komárno, člena skupiny AGEL SK v prvý októbrový deň. Zdokonalená laparoskopická technika má zásadný prínos pre pacienta, a to v znížení bolestivosti po operačním zákroku  a vo veľmi rýchlom návrate do bežného života. Naopak, pre operatéra je technicky náročnejšia než obvyklá laparoskopická operácia. Prví dvaja úspešne operovaní pacienti sú už doma a majú sa dobre. Komárňanská nemocnica dlhodobo podporuje rozvíjanie operačných oborov, výsledkom čoho bola aj táto operácia.

Laparoskopické operácie  pruhov(prietrží) mnohí poznajú – ide o operáciu pomocou endoskopov, o tzv. miniinvazívnu chirurgiu. Zdokonalená metóda tejto laparoskopickej operácie spočíva v použití tzv. eTEP technike –  extended Totally Extraperitoneal  ventral hernia repair. „Je to inovatívna laparoskopická  metóda riešenia  pruhov(prietrže) brušnej  steny.  Princípom operácie je umiestnenie  sieťky do anatomicky najvýhodnejšej  vrstvy  brušnej steny miniinvazívne, a to medzi brušné svaly a  zadnú väzivovú  vrstvu brušnej steny a pobrušnicu. Využitím tohto prístupu sa dosiahne minimalizácia pooperačných bolestí a komplikácií v hojení rán či recidív pruhov. Pacienti profitujú aj z veľmi  rýchlej rekonvalescencie a návratu  do pracovnej  činnosti a k fyzickej aktivite“, hovorí operatér MUDr. Eduard Csekes. Nemocnica v Komárne má na takéto zákroky potrebné vybavenie.Výkon je  technicky náročnejší, pretože sa operuje v menšom priestore ako je obvyklé pri operáciách tohto druhu.

Sme radi, že máme tak šikovných chirurgov, že idú s dobou. Je to nová technika, naši lekári sa školili na viacerých zahraničných klinikách“, uviedol Rudolf Pelikán, námestník riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť Nemocnice Komárno. V súčasnosti je v chirurgii laparoskopická technika všeobecne na vysokej úrovni a preferovaná  pri mnohých výkonoch. Tento inovatívny druh laparoskopickej operácie však nie je indikovaný absolútne u všetkých ochorení pruhu.

(Mgr. Martina Pavliková, Hovorkyňa skupiny AGEL SK)