Mesto 2022. 10. 28.

Nemocnicu AGEL Komárno navštívila štátna tajomníčka ministerstva zdravotníctva

Nemocnicu AGEL Komárno poctil svojou návštevou významný predstaviteľ ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Mgr. Lenka Dunajová Družkovská, štátna tajomníčka MZ SR, ktorá prijala pozvanie a navštívila niekoľko pracovísk komárňanskej nemocnice.

Návšteva sa konala 26. októbra 2022. Po krátkom odbornom rokovaní s riaditeľom nemocnice Mgr. Miroslavom Jaškom MPH, s riaditeľkou odboru kvality a ošetrovateľskej starostlivosti AGEL PhDr. Janou Ondrišovou MPH, s námestníkom pre úsek ošetrovateľskej starostlivosti PhDr. Csabom Bozsakym a hlavným klinickým farmaceutom AGEL PharmDr. Hajnalkou Komjáthy PhD. štátna tajomníčka Mgr. Lenka Dunajová Družkovská navštívila Lekáreň pri nemocnici, Onkologické centrum, urgentný príjem a pavilón internistických disciplín.

Na spoločnom stretnutí sa preberali viaceré témy, a to rozvoj Nemocnice AGEL Komárno z hľadiska krátkodobého a dlhodobého plánu, ktorý priblížil riaditeľ nemocnice. Vo veci ošetrovateľskej starostlivosti štátna tajomníčka Mgr. Lenka Dunajová Družkovská intenzívne diskutovala s PhDr. Janou Ondrišovou MPH, riaditeľkou odboru kvality. Prerokovali témy, ako zefektívniť ošetrovateľskú starostlivosť, ako znížiť resp. odbúrať zvýšenú administratívnu záťaž sestier, rovnako ako aj možnosť zvýšenia ošetrovateľského personálu v nemocniciach. PharmDr. Hajnalka Komjáthy PhD. poukázala na úlohu farmaceuta v multidisciplinárnom tíme, zvýraznila dôležitosť nemocničného a klinického farmaceuta v ústavných zdravotníckych zariadeniach a ukázala oddelenie prípravy cytostatík.

Štátna tajomníčka Mgr. Lenka Dunajová Družkovská mala možnosť sa stretnúť a porozprávať s ošetrovateľským personálom na pracoviskách onkológie, urgentného príjmu a intenzívnej starostlivosti a pýtala sa ich na aktuálnu  problematiku slovenského zdravotníctva. Mala možnosť vidieť výrazný rozvoj Nemocnice AGEL Komárno, ktorý je prínosom nielen pre pacientov, ale aj pre zamestnancov nemocnice.