Mesto 2015. 08. 11.

Nový komárňanský kruhový objazd je terčom kritiky, mesto by ho chcelo pozmeniť

„Vyhodené peniaze, dopravný chaos, strčte sa.“ Komárňanom sa nový kruhový objadz, ktorý spája ulice K. Thalyho, Jazernú, Františkánov, Zámoryho a Ulicu M. Csáka, nepozdáva. Podľa niektorých ho vybudovali na úplne zbytočnom mieste, iným sa nepáči organizácia dopravy.

Ku kritikom sa pridal aj špecializovaný portál podkapotou.zoznam.sk. „Prečo práve táto križovatka má odlišné dopravné značenie ako väčšina podobných na Slovensku aj v Európe?“ pýta sa redakcia a uvažuje nad úspornými opatreniami. „Prax ukáže, koľko nehôd bude mať toto riešenie na svedomí. Mesto sa elegantne zbavilo zodpovednosti, veď vodič má jazdiť podľa dopravných značiek,“ uvažuje redakcia portálu.

Väčšina okružných križovatiek (ako ich pomenúva zákon) sa totiž riadi dopravným značením, ktoré uprednostňuje automobil, ktorý už do križovatky vstúpil. V Komárne je ale pravidlo presne opačné, prednosť má automobil, ktorý chce do križovatky vstúpiť z pravej strany.

Mesto chce zmenu

„Všetky príslušné úrady sa vyjadrili tak, že stavba sa realizuje v súlade so zákonom a príslušnými predpismi,“ obhajuje projekt primátor mesta László Stubendek a pripomína, že mesto vykonalo na stavbe viacero kontrol. „Dodržanie prísnych pravidiel a predpisov je jedna vec, ale na druhej strane je dôležité skúmať danú problematiku aj z hľadiska použiteľnosti v praxi a na danom mieste. Všetky detaily kruhového objazdu sme podrobne preskúmali a projektant nám predložil všetky normy, ktoré musel aplikovať. My sme však trvali na vykonaní určitých zmien, aby sa vybudovaním kruhového objazdu jednoznačne zvýšila bezpečnosť na tejto križovatke,“ zdôraznil primátor mesta Komárno.

Podľa jeho slov by mesto chcelo upraviť kruhový objazd k spokojnosti obyvateľov. Po dlhších jednaniach sa s realizačnou firma dohodli na niekoľkých okamžitých a viacerých vzdialenejších zmenách. „Ide napríklad o skrátenie ostrova pre chodcov na Zámoryho ulici. Zmena šírky si vyžaduje súhlasné stanovisko príslušného ministerstva, nakoľko ten by klesol na nižšiu hodnotu, ako to predpisuje norma. Príslušný odbor mestského úradu už vykonáva potrebné kroky. Nezabúdajme však, že tento proces bude trvať nejaký čas,“ vysvetlil pre TASR hovorca mesta R. Králik.