Mix 2022. 07. 08.

O niekoľko týždňov začnú rekonštrukčné práce na cestnom úseku medzi Komárnom a Kolárovom

S obnovou celého cestného úseku medzi Komárnom a Kolárovom sa začne v priebehu niekoľkých týždňov. Obnova sa týka úseku dlhšieho ako 22 km, a to presne od železničného priecestia v mestskej časti Hadovce až po Malý dunajský most v Kolárove.

AKO DLHO POTRVÁ OBNOVA?
Úsek na rekonštrukciu je už odovzdaný stavebnej firme (Metrostav DS Rt.). Čoskoro budú zverejnené dočasné značky a začnú sa práce. Nový úsek cesty by mal byť hotový na jar budúceho roka, posnažia sa ho však dokončiť čo najskôr.

AKÁ BUDE NOVÁ CESTA?
V prvom kroku sa na celom úseku cesty vybrúsi asfalt. Na vyfrézovanú vrstvu je umiestnený oceľový drôt, ktorý zabraňuje tvorbe výmoľov a jám. Na ten bude položený nový povrch vozovky, ktorý bude pozostávať z dvoch vrstiev: 7-centimetrovej vyrovnávacej vrstvy a ďalšej, 5-centimetrovej jemnej vrstvy.

Rozšíria sa okraje vozovky, prehĺbia sa dažďové priekopy a vymenia sa pásové zábrany. Očakáva sa, že celý úsek cesty bude bezpečnejší.

ČO MÔŽEME OČAKÁVAŤ V ĎALŠOM OBDOBÍ?
V prípade začatia prác treba počítať s 5-10 minútovými obmedzeniami na úseku cesty medzi Komárnom a Kolárovom. V niektorých oblastiach budú uzávierky pruhu s riadením dopravy.

NÁKLADY
Náklady na investíciu spoločne hradia IROP (85 percent z celkovej sumy), štát (10 percent) a Nitriansky kraj (5 percent), pričom celková cena obnovy je 3,2 milióna eur.

Zdroj: Felvidék.Ma