Mesto 2013. 12. 20.

Obnova národnej kultúrnej pamiatky

Národná kultúrna pamiatka „Pevnosť“ v Komárne patrí medzi najvýznamnejšie fortifikačné stavby na svete. Mesto Komárno už niekoľko rokov zabezpečuje jej záchranu a obnovu.