Mesto 2013. 12. 20.

Obnova národnej kultúrnej pamiatky

Národná kultúrna pamiatka „Pevnosť“ v Komárne patrí medzi najvýznamnejšie fortifikačné stavby na svete. Mesto Komárno už niekoľko rokov zabezpečuje jej záchranu a obnovu.

Táto obnova sa teší aj finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. V roku 2013 ministerstvo z projektu „Obnovme si svoj dom“ poskytlo dotáciu v celkovej výške 25 000,- €. Z toho 15 000,- € na komplexný architektonicko-historický výskum bývalého dôstojníckeho pavilónu v Komárne. Výskumné práce vykonali v celkovej hodnote 15 800,- € Ing. Zdenko Bobáň, Ing. arch. Alexander Németh a kol.

Druhá dotácia vo výške 10 000,- € bola určená na podporu realizácie projektu s názvom III. etapa obnovy – reštaurovanie a stavebná rekonštrukcia Ferdinandovej brány. Dodávateľom týchto prác v hodnote 12 450.- € bol komárňanský reštaurátor akad. soch. Ondrej Csütörtöki.
(zdroj a foto: www.komarno.sk)
s fin podp foto