Mesto 2011. 07. 19.

Odchádzajúci maďarský veľvyslanec navštívil Komárno

Prvá a posledná služobná cesta veľvyslanca Maďarska viedla do Komárna.

Velvyslanec so zástupcami mesta skonštatovali, že po auguste 2009, keď prezident Maďarska nebol vpustený na územie Slovenska v Komárne vzťahy medzi našimi krajinami značne ochladli. Tento stav sa podarilo zvrátiť až nevídaným úsilím pána veľvyslanca Heizer Antala. Vzťahy sa podstatne zlepšili v poslednom roku po mnohých stretnutiach s ministrom zahraničia Slovenska Mikulášom Dzurindom  a tiež premiérkou Ivetou Radičovou.

Rozšírená Vyšehradská štvorka uskutočňuje v našom regióne stretnutia, na ktorých sa prejednávajú priority celého regiónu. Tieto sa potom predostierajú Európskemu parlamentu v Bruseli, pretože Brusel nie vždy pozná potreby toho ktorého regiónu. Medzi Maďarskom a Slovenskom sa podarilo postaviť niekoľko mostov, ktoré sú neodlučiteľnou potrebou rozvoja daného regiónu. Pán veľvyslanec tiež povedal, že mohol počas svojho funkčného obdobia sedieť v kancelárii v Bratislave, on však radšej navštevoval rôzne regióny Slovenska a snažil sa byť takto osožný.

Vyjadril sa tiež k problematike Dunaja. Dunaj chcú používať mnohí a aj keď Maďarsko nepostaví priehradu v Nagymarosi, hľadajú sa technické riešenia na splavnenie dolného toku Dunaja. Preto aj význam prístavu v Komárne môže mať v budúcnosti rozhodujúcu úlohu v rozvoji tohto regiónu.

Obom štátom by sa dalo vytknúť, že nerozvíjajú vzájomnú infraštruktúru ciest a vlakových spojov. Maďarsko postavilo diaľnice smerom na Rakúsko a Slovinsko, teraz sa pokračuje v smere na Rumunsko. Po zlepšení vzťahov oboch štátov nastal však aj v tomto smere mierny pokrok. Z Miskolcu v Maďarsku sa stavia rýchlostná cesta do Košíc.

Veľvyslanec zanechá kus svojho života v tom štáte, v ktorom pracoval. Počas funkčného obdobia môže robiť aj nič, ale môže pracovať aj aktívne, čo má samozrejme výsledky, napríklad v podobe uzatvorených obchodných vzťahov.

Na záver pán primátor vyjadril poďakovanie pánovi veľvyslancovi a ponúkol mu možnosť priateľskej návštevy nášho mesta hocikedy v budúcnosti.

TEXT: www.komarno.sk