Mesto 2011. 04. 15.

Do Komárna zavítal veľvyslanec Srbskej republiky

Naše mesto navštívila 12.04.2011 pri príležitosti 500. výročia založenia Prvej srbskej pravoslávnej cirkevnej obce v Komárne delegácia vedená veľvyslancom Srbskej republiky Danko PROKIĆ.


Pán veľvyslanec navštívil naše mesto nie prvý krát. Počas stretnutia s vedením mesta v zastúpení primátorom MUDr. Anton MAREKOM a viceprimátormi, prebrali otázku srbskej komunity, ktorá z väčšej časti asimilovala s miestnym obyvateľstvom. Pravoslávny kostol spravovaný srbskou obcou patrí medzi unikáty v Európe. Primátor mesta inicioval rozhovory smerujúce k sprístupneniu kostola turistickej verejnosti. V ďalšom prejednal primátor mesta s pánom veľvyslancom možnosti hospodárskej spolupráce mesta Komárna s podnikateľmi Srbskej republiky.

Po oficiálnej časti stretnutia si delegácia pozrela časť starej pevnosti. Delegácia sa s poľutovaním vyjadrila k zlému stavu stavieb s konštatovaním, že v skutočnosti sa jedná o svetový unikát, ktorý by si zaslúžil väčšiu pozornosť aj zo strany štátu, nakoľko opravy a udržiavanie takejto rozsiahlej kultúrnej pamiatky sú pre samotné mesto Komárno finančne neúnosné.

ZDROJ: komarno.sk