Mesto 2022. 01. 31.

Na post primátora kandiduje bez balónov

Ako reagujete na tie kritické hlasy, podľa ktorých sa za vašej éry takmer nič nevybudovalo? Ako je to s predajom bývalej polikliniky? Kandidujete v jesenných komunálnych voľbách? Pýtali sme sa Bélu Keszegha, nezávislého primátora Komárna.

Pred rokom sa takmer všetko točilo okolo pandémie. Naučíme sa pomaly žiť s vírusom?

V niektorých ohľadoch áno. Z hľadiska samospráv je to teraz o to jednoduchšie, že nemusíme každý víkend zabezpečovať hromadné testovanie, ktoré predtým zaberalo veľa energie. Epidémia nám však aj tak dáva zabrať: musíme organizovať chod škôl a škôlok, zabezpečenie fungovania mestského úradu tak, aby boli naši zamestnanci čo najlepšie chránení. Musíme zvládnuť poskytovanie služieb pre obyvateľstvo, aj keď sú niektorí úradníci nakazení alebo v karanténe. Pandémia spôsobila, že mnohé veci sú oveľa drahšie a služby sa ťažšie poskytujú, takže investície sú časovo náročnejšie.

Z hľadiska protipandemických opatrení je medzi Slovenskom a Maďarskom výrazný rozdiel. Ako je to s opatreniami?

Je jasné, že na Slovensku je viac obmedzení. Existuje však len málo dôkazov o tom, že sa prísnosť v tejto oblasti vypláca – v pandemických ukazovateľoch nie je výrazný rozdiel. Pokiaľ ide o zaočkovanosť, tak Maďarsko je pred nami. Čiastočne je to spôsobené tým, že maďarská vláda komunikuje jasne, vysiela jasné signály, zatiaľ čo na Slovensku sú opatrenia chaotické, bez jasného postoja, robí sa rad nelogických krokov. Okrem toho, sú medzi opozičnými stranami v parlamente odporcovia očkovania, takže sa nemožno čudovať, že zaočkovanosť je oveľa nižšia a ľudia stratili dôveru k neustále sa meniacim centrálnym opatreniam, ktoré sa zdajú byť náhodnými nápadmi.

Musí sa rozvíjať aj Komárno i južný región!

Počas uplynulého polroka regióny opakovane žiadajú rovnomerné rozdelenie verejných prostriedkov a prostriedkov EÚ, ako aj väčší vplyv na ich prideľovanie. Ako podpredseda Únie miest ste jedným z hlásateľov týchto požiadaviek.

Nachádzame sa v období, kedy sa diskutuje o podmienkach prideľovania prostriedkov z investičných fondov, ktoré budú čoskoro k dispozícii. Z Európskeho fondu obnovy, ktorý Brusel schválil na riešenie hospodárskych problémov spôsobených pandémiou Covid-19, dostane Slovensko celkovo 6,3 miliardy eur a samosprávy žiadajú, aby zohrávali väčšiu úlohu pri rozdeľovaní tohto fondu. Diskutuje sa aj o zdrojoch EÚ na regionálny rozvoj na obdobie 2021-2027 – aj tu chceme mať väčšie slovo a získať viac zdrojov. Nech nám nehovorí Bratislava, čo v regiónoch potrebujeme, pretože my na miestnej, okresnej a krajskej úrovni máme o tom lepší prehľad, a dokážeme efektívnejšie hospodáriť a využívať finančné prostriedky. Ako podpredseda Únie miest mám v spolupráci s ostatnými primátormi možnosť bojovať za záujmy regiónov. Pravidelne konzultujeme s príslušnými členmi vlády, predsedom vlády a prezidentkou Slovenskej republiky.

Zrodila sa dohoda: aj Komárno, Hurbanovo, Bajč a Nové Zámky tvoria jednotku udržateľného mestského rozvoja

Priniesli už rokovania nejaké výsledky?

Dosiahli sme jeden konkrétny výsledok: v Nitrianskom samosprávnom kraji bude mať okrem sídla kraja a jeho bezprostredného okolia, prístup k špeciálnemu fondu ako oblasť udržateľného mestského rozvoja aj Komárno, Hurbanovo, Bajč a Nové Zámky. Tieto obce budú môcť vytvoriť oblasť a získajú prístup k finančnému balíku vo výške 25 miliónov EUR na nasledujúce rozpočtové obdobie EÚ. Napríklad na rozvoj dopravy, rekonštrukciu športových zariadení a na investície do odpadového hospodárstva – to všetko sú oblasti, v ktorých potrebujeme externé zdroje. O význame tohto kroku svedčí skutočnosť, že mestá ako Levice túto možnosť nedostali. Súčasná séria rokovaní však bude mať hmatateľný výsledok až o 2 – 3 roky, zatiaľ pripravujeme podrobné odborné rozpracovanie investičných plánov. Musí sa rozvíjať aj Komárno i južný región!

Prejdime k viditeľnejším výsledkom. Niektorí kritici totiž tvrdia, že v Komárne sa nič nestavia, nebuduje...

Tvrdenie, že sa nič nestavia, je veľmi odvážne. Ak sa prechádzate po uliciach s otvorenými očami, môžete vidieť, čo všetko sa zmenilo. Najlepšou odpoveďou je, samozrejme, položiť na stôl zoznam realizovaných investícií: fakty a čísla. To sme aj urobili, každý rok sme investície sumarizovali. Čaká nás ešte veľa práce, ale proces sa začal.

Vlani odovzdali do užívania ihrisko v tvare Hviezdnej pevnosti

Mohli by ste v krátkosti vyzdvihnúť niektoré z väčších projektov?

Ak spočítame všetky zdroje, tj. vlastné peniaze, víťazné tendre a úspešné projekty našich mestských inštitúcií a organizácií, môžeme povedať, že v roku 2021 sa v meste uskutočnili – resp. sa uskutočňujú – investície v celkovej výške takmer 8 miliónov eur. V Komárne sme ešte takýto rok nemali. Naším cieľom je vybudovať mesto, v ktorom sa dobre žije, vychádzajúce v ústrety rodinám. Nikdy predtým sa v materských školách a školách nevykonalo toľko rekonštrukcií, ktorých hodnota len v minulom roku dosiahla 1,6 milióna eur. Nikdy predtým nebolo vybudovaných toľko detských ihrísk – vynaložili sme na ne 350 000 EUR. V Novej Stráži sa začalo stavať štrnásť nájomných bytov a pripravujeme výstavbu ďalších 16 bytov v centre mesta, ktoré budú určené najmä pre mladé rodiny.

Je nevyhnutné, aby sme reagovali aj na výzvy v oblasti dopravy. Rekonštruujú sa tri ulice, a to ulica Hradná, Tržničné námestie a nastáva rozšírenie komunikácie medzi 7. a 2. sídliskom, vrátane kruhového objazdu „komvak“ – ten sa, bohužiaľ, zdržal kvôli povoľovaciemu procesu, ale chceli by sme, aby sa stavebné práce začali na jar. Ešte nikdy predtým mesto nevynaložilo na rekonštrukciu cestných komunikácií toľko vlastných prostriedkov – 700 000 EUR – v jednom roku. Za ďalších 200 tisíc EUR sme dali do poriadku chodníky.

Opäť funguje vodná atrakcia na Palatínovej ulici

Rekonštrukcia cestných komunikácií však nerieši problém každoročného nárastu počtu áut na cestách, jednoducho už nie je dostatok miesta. Preto hľadáme alternatívne spôsoby dopravy. Na jednej strane sme novými modernými mestskými autobusmi a elektrickými autobusmi medzi Komárnom a Komáromom zlepšili verejnú dopravu. Autobusová stanica bola zrekonštruovaná, rovnako ako niekoľko autobusových zastávok. Okrem toho sme realizovali výstavbu mestských cyklotrás servisných bodov, úschovní bicyklov, inteligentných lavičiek a staníc na zdieľanie bicyklov. Ide o dlhší proces, ale cieľom je, aby sa mestská cyklistika stala skutočnou a pohodlnou alternatívou automobilovej dopravy.

Na obnovu kultúrnych pamiatok, Dôstojníckeho pavilónu, Zichyho paláca a rekonštrukciu kasárne centrálnej pevnosti sa vynaložili viac ako dva milióny eur.

Chcel by som vyzdvihnúť oblasť odpadové hospodárstva, kde sme veľmi pozadu, ale robíme pokroky. Vynaložili sme 230 000 EUR na rekonštrukciu 36 väčších i menších kontajnérových stanovíšť v celom meste (niektoré sú ešte vo výstavbe), mnohé z nich sa stali uzamykateľnými. Sumu v objeme 350 000 EUR sme použili na vybudovanie nového zberného dvora, ktorý bude čoskoro otvorený. Na spustenie zberu kuchynského biologického odpadu bolo vynaložených viac ako 400 000 EUR.

Snaha v oblasti odpadového hospodárstva je viditeľná, nedošlo však k žiadnemu prelomu. Mnohí ľudia triedia, iní sa odmietajú prispôsobiť. Pred niekoľkými dňami niekto odpílil mreže uzamykateľného kontajnérového stanovišťa…

Môžeme vytvoriť lepšie podmienky, ale obec len ťažko zabráni rozhadzovaniu odpadkov. Nemôžeme postaviť policajta ku každému zo 160 stanovíšť kontajnerov. Pokrok dosiahneme len, ak s nami budú obyvatelia spolupracovať a sami udržiavať poriadok tým, že budú upozorňovať tých, ktorí odpad rozhadzujú, v prípade potreby volať políciu a nebudú miešať rôzne druhy odpadu. Pokrok dosiahneme len tak, ak sa budeme v okolí odpadkových košov správať tak, ako to robíme doma. Len podotýkam, že sú mestá, kde samospráva nevynakladá ani cent na smetné nádoby alebo ich renováciu – musia to financovať príslušné komunity obyvateľov. Komárno však na tento účel peniaze vynakladá, ale ak chceme mať čisté mesto ako Rakúsko, každý musí preto niečo urobiť.

Aká je situácia s bývalou poliklinikou? Bola verejná súťaž ukončená?

Dostali sme dve ponuky, ktoré kompetentná komisia otvorí v priebehu niekoľkých dní (náš rozhovor sa uskutočnil minulý týždeň, odvtedy sa už tak stalo), a konečné rozhodnutie prijme zastupiteľstvo. Podľa zákona musí byť budova opäť ponúknutá ministerstvu kultúry, keďže ide o kultúrnu pamiatku. Bola to nešťastná a pomýlená snaha jednej skupiny presadiť vyhlásenie budovy za kultúrnu pamiatku, ktorá zavádzala mnohých ľudí, pretože takto bude rekonštrukcia podstatne drahšia. Dokonca samotní pamiatkari uviedli, že navrhujú vyhlásiť budovu za kultúrnu pamiatku až po rekonštrukcii, pretože to znamená veľa práce a nákladov navyše. Teraz však musíme počítať s vyššími nákladmi, ktoré sa odhadujú na 8 až 10 miliónov eur, takže mesto naozaj nemá inú možnosť, ako budovu predať. Poslanci to uznali a všetci podporili zámer ponúknuť ju na predaj. Ak by sme dostali vhodnú ponuku a poslanci schvália predaj, budúci kupujúci bude musieť najneskôr do 5 rokov nehnuteľnosť zrekonštruovať.

Pripravujú sa už detailné plány na obnovu termálneho kúpaliska?

Výzva na predkladanie ponúk na prípravu projektovej dokumentácie je prakticky uzavretá a prebieha jej vyhodnocovanie. Ak všetko pôjde dobre, víťaz by mohol byť vyhlásený v polovici februára a detailné plány na rekonštrukciu kúpaliska by mohli byť hotové do konca marca. Potom môžeme začať pracovať na realizácii.

Jedna z variant vizualizácie rekonštrukcie termálneho kúpaliska

Aké investície sa uskutočnia v roku 2022?

Zatiaľ by som chcel hovoriť len o tých, o ktorých sme už hovorili, a ktoré budú poslancom určite predložené. Ako sme sľúbili, zrekonštruujeme ulicu 29. augusta vrátane chodníkov. Jazerná a priľahlá Hlboká ulica, ktoré sú v hroznom stave, by sa mali obnoviť, nakoľko povrch cesty sa tu každoročne doslova rozpadá. Na Jazernej ulici plánujeme vytvoriť parkoviská, a to najmä preto, lebo tamojší sedemposchodový obytný blok je jediným v Komárne, pri ktorého výstavbe sa s parkoviskom nepočítalo. Na tento problém upozornil aj nedávno spadnutý strom.

Na programe sú aj ďalšie ulice a rekonštrukcie, ale veľa konzultujeme aj so správcami inžinierskych sietí, pretože by nebolo rozumné zrekonštruovať úsek cesty, ktorý by o rok alebo dva zase rozkopali. Úrad však od jesene minulého roka pripravuje celý balík opatrení na obnovu cestných komunikácií, ktorý je reakciou predovšetkým na požiadavky obyvateľov.

ZŠ na Eötvösovej ulici plne zrekonštruovaná vďaka dotácii maďarskej vlády

Už ste odkazovali na tvrdých kritikov – skupinu Nec Arte Nec Marte Komárom-Komárno. Koľko tuctov oznámení na Vás, resp. na poslancov podali za posledné tri roky?

Ak mám byť úprimný, už to nepočítam, pretože to robia na úrovni hromadnej výroby. Viem len to, že doteraz úrady nezistili opodstatnenosť ani jedného z oznámení. V tejto chvíli možno teda konštatovať, že sú teda v kategórií podnecovania a volebných balónov. Je na každom z nás, aby sa rozhodol, kam zaradí človeka, o ktorom ani nevieme, čím sa živí, ale ktorý 8 hodín denne píše udania a vyvoláva zmätok. Každého, kto chce pre mesto niečo urobiť, obťažujú, nech už je to majiteľ reštaurácie, podnikateľ, ale neustále pľujú aj na poslancov, napriek tomu, že tí už čosi v tomto meste dokázali.

Keď už hovoríme o kampani: z Vašich slov vyplýva, že chcete pokračovať v práci. Budete sa na jeseň opäť uchádzať o post primátora?

Myslím si, že ak chodíme po meste s otvorenými očami, vidíme, že sa niečo podarilo dosiahnuť. Pripravili sme veľa vecí a stratégií, ktorých výsledky sa dostavia neskôr. Bol by som rád, keby pokročili ďalej a aby investovaná práca dozrela, a preto opäť kandidujem v komunálnych voľbách. Chcel by som tiež dodať, že za úspechmi stojí aj vynikajúca skupina poslancov, vďaka čomu namiesto trojdňových jalových rečí teraz prijímame pevné rozhodnutia a konkrétne zlepšenia. Je veľa poslancov, ktorí namiesto dlhých rečí na kameru na plenárnom zasadnutí radšej aktívne pracujú v komisiách a takmer každý týždeň prichádzajú s požiadavkami a problémami od občanov.

Môžem vám sľúbiť, že pred voľbami nebudeme pozývať megahviezdy a nebudeme rozdávať ani perá ani balóny. Len spíšeme zoznam výsledkov a faktov, a obyvatelia Komárna sa rozhodnú, či chcú, aby sa v takejto výstavbe pokračovalo, alebo či chcú pre svoje mesto niečo iné.

S prezidentkou Zuzanou Čaputovou začiatkom januára

Stále kandidujete ako nezávislý kandidát? Čo očakávate, budete sa musieť popasovať s kandidátom Aliancie?

V skutočnosti sa tým nezaoberám. Spolupracujem s každým, kto podporuje rozvoj mesta, je však isté, že by som chcel kandidovať ako nezávislý kandidát. To však nevylučuje možnosť, aby ma niekto podporil. Držím palce Aliancii, aby konečne vyrovnala svoje rady, aby namiesto individuálneho blýskania hľadala skutočných spojencov a aby na prvé miesto kládla záujmy komunity. Región potrebuje silnejšie politické zastúpenie v Bratislave.

Neuvažujem však v dimenziách straníckej politiky, nemám vyššie ambície. Nechcem byť na žiadnej straníckej listine, ani nechcem kandidovať v parlamentných voľbách či voľbách do krajských samospráv. Aj tu je mnoho práce, a Komárno je mojou srdcovou záležitosťou.

Ádám Csaba