Mesto 2019. 09. 24.

Do Komárna zavítal japonský veľvyslanec

Komárno v pondelok 23. septembra navštívila delegácia vedená mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Japonska v SR, J. E. Jun Shimmi.

Vzácnych hostí na radnici prijal primátor mesta, Béla Keszegh.
Následne sa uskutočnila krátka diskusia v rokovacej miestnosti radnice za zatvorenými dverami. Po oficiálnej časti stretnutia si delegácia pozrela časť starej pevnosti.

Pán veľvyslanec ocenil krásu nášho pevnostného systému.

(Mesto Komárno Facebook stránka)