Región 2023. 04. 19.

Okolie Lodného mlyna v Kolárove sa obohatilo o náučný chodník

V stredu 5.apríla 2023 bol slávnostne otvorený nový náučný chodník Lodný mlyn a jeho okolie. Náučný chodník má osem informačných tabúľ v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku. Tieto poskytujú návštevníkom prehľadné informácie o prírodno-kultúrnych hodnotách územia.

Chodník je nenáročný, v celkovej dĺžke 1,8 km. Predstavuje miestne zaujímavosti – mŕtve rameno Malého Dunaja, vodné ekosystémy stojacich vôd, Žabí hrad, sútok Malého Dunaja s Váhom, lužný les so zachovanými hlavovými vŕbami a samotnú národnú kultúrnu pamiatku Lodný mlyn. Iniciátorom vzniku náučného chodníka bol Spolok vodný mlyn v Kolárove. V rámci otvorenia chodníka sa uskutočnila prehliadka trasy s autormi textov informačných panelov: PaedDr. Csillou Dorotovičovou, PhD., Ing.Veronikou Bucz (obe z Podunajského múzea v Komárne) Mgr.Pavlom Rusnákom (historik múzea Jána Thaina z Nových Zámkov) a Ing.Ľubomírom Augustínom (Spolok Vodný mlyn). Náučný chodník bude novým impulzom pre ďalší rozvoj turistiky a ochrany prírody nielen v meste Kolárovo, ale i v regióne Podunajska.

Vybudovanie chodníka finančne podporila Stredoeurópska nadácia CEF.