Región Dél-komárom 2021. 01. 27.

Okolo pevnosti sa v maďarskom Komárome vysadia stromčeky

Novou predsedníčkou Združenia priateľov pevnosti v Komárome sa stala Mária Pólya, ktorá v združení pracuje dobrovoľne päť rokov. Je to pre ňu veľká česť.

„Som veľmi rada, že sa tejto úlohy môžem zhostiť, keďže ma táto práca veľmi baví. Odovzdávanie kultúry, zachovávanie tradícií a Komárňanská pevnosť sú mi srdu veľmi blízke,“ povedala Pólya.

Členovia združenia sa aktívne zapájajú do série kultúrnych podujatí, ktoré sa konajú v meste. Ich jedinečným projektom je KEBEL-Liget na bočnej strane pevnosti, ktorý je nainštalovaný a udržiavaný. Kladú mimoriadny dôraz na to, aby bolo okolie pevnosti udržiavané a atraktívne pre návštevníkov.

Združenie má v súčasnosti približne 50 členov. Mária Pólya v tejto súvislosti uviedla, že stále sa tešia na kandidátov, ktorí sa dokážu stotožniť so spoločnými cieľmi. Epidémia obmedzila aj aktivity KEBEL, existujú však plány do blízkej i vzdialenej budúcnosti.

„Určite chceme pokračovať v programe výsadby stromov. Medzi naše dlhodobé ciele patrí ďalšie skrášlenie územia patriaceho k pevnosti,“ uviedol predsedníčka.

Dobrovoľníctvo je pre Máriu Pólya nesmierne dôležité. „Ak môžem niekomu pomôcť, tak ma to robí šťastnou,“ uviedla Pólya.

Zdroj: komarom.hu