Mesto 2014. 09. 23.

Ondrejský jarmok 2014

Takmer každé mesto na Slovensku má svoj jarmok a ani mesto Komárno nie je výnimkou. Mesto je pyšné na túto udalosť, lebo mnoho ľudí ju má zapísanú vo svojom kalendáry hrubými písmenami. Tento rok sa koná Ondrejský jarmok opäť o niečo skôr. Termín ovplyvnili sviatky, voľby a jarmoky, ktoré sa konajú v okolitých mestách.

Každý jarmok má svoje čaro. K Ondrejskému jarmoku neodmysliteľne patrí vôňa vareného vína, medoviny, čerstvo pečenej klobásy či pečienky a samozrejme rôznorodý jarmočný tovar. Okrem jarmočných predajcov v uličke remeselníkov nájdete tradičných remeselníkov, ktorí budú ponúkať svoje vlastné výrobky prípadne Vám predvedú svoju zručnosť.
Ondrejský jarmok sa uskutoční v termíne 24. – 26. októbra 2014. Mesto Komárno srdečne očakáva predajcov aj návštevníkov tohto podujatia.

Záujemcovia môžu prihlášky zasielať od 23.09.2014 mailom alebo osobne od 1.10.2014 v čase od 08.00 – 14.00 hod. (Mestský úrad, Pevnostný rad, budova Dôstojnícky pavilón, poschodie vpravo).

Kontakty:
Remeselníci: kultura@komarno.sk, Tel.: 035 2851 262, 0948 376 551 (od 08.00 do 15.00 hod.)

Ostatní predajcovia: maria.bakosvital@komarno.sk, alebo jarmok@komarno.sk, Tel.: 0948 376 553 (od 12.00 do 15.00 hod.), alebo 0948 376 551 (od 08.00 do 15.00 hod.)
* Mapa predajných miest
* Cenník
* Organizačné pokyny
* VZN 4/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Mesta Komárno
* Prihláška PDF (pre zaslanie v písomnej podobe), Prihláška DOC (pre zaslanie mailom)

Informácia pre predajcov! Všetky dôležité informácie ohľadne jarmoku budú zverejnené na webstránke mesta Komárno priebežne. Sledujte našu webstránku!

Už tradične aj počas tohoročného Ondrejského jarmoku sa 25. októbra v sobotu uskutoční III. Svätoondrejský festival klobásy. Srdečne očakávame súťažiacich aj divákov.
* Výzva
* Prihláška