Mesto 2019. 11. 14.

Zmena organizácie dopravy počas Ondrejského jarmoku!

Oznamujeme Vám, že počas trvania Ondrejského jarmoku v dňoch od 15-17. novembra 2019 bude ul. Hradná dočasne zjednosmernená smerom k Športovej ulici. Vzhľadom na možné dopravné zápchy žiadame obyvateľov Komárna navštíviť jarmok pešo.

(Mesto Komárno Facebook stránka)