Mix 2020. 05. 28.

Pobočka colného úradu v Komárne mení miesto na predkladanie tovaru

Z dôvodu zmeny organizácie dopravy miestnej komunikácie Veľkodunajské nábrežie a čiastočnej uzávierky cesty I/64 v Komárne bude na pobočke Colného úradu Komárno dočasne zmenené miesto na predkladanie tovaru pri jeho dovoze, vývoze a tranzite z a do tretích krajín. Zmena potrvá do konca augusta tohto roka a týka sa len nákladných motorových vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony.