Mesto 2019. 08. 19.

UPOZORNENIE! Cesta č. 63 bude čiastočne uzatvorená!

Oznamujeme cteným obyvateľom, že od 19. augusta od 8.00 hod. do 22. augusta do 20.00 hod. bude čiastočná uzávierka cesty I/63 (medzi križovatkou pri nemocnici a čerpacou stanicou SHELL ). 

Dôvodom uzávierky je: realizácia stavby: „Vysprávky výtlkov za tepla, cesta I/63“.

Navrhovaná obchádzka: (trasa odklonu pre tranzit)
premávka bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu vyznačenom dopravným značením a dopravnými zariadeniami a tiež budú dopravu regulovať osoby s odbornou spôsobilosťou oboznámené s riadením premávky počas obmedzenia dopravy s rádiostanicami.

(Mesto Komárno Facebook stránka)