Mesto 2018. 05. 24.

Uzatvorenie sklopného mosta v Komárne prinesie zmeny aj pre Colný úrad

Z dôvodu uzatvorenia sklopného mosta v Komárne bude dočasne zmenené miesto na predkladanie tovaru k colnému konaniu pre nákladné motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony.

„Počas trvania uzávierky mosta im bude umožnené predkladanie tovaru k colnému konaniu v colnom priestore na adrese Centrálny sklad Komárno, Veľký rad,“ informoval hovorca Colného úradu v Nitre Stanislav Pacher. Most bude uzatvorený od 1. júna do 31. júla tohto roku, dôvodom je oprava vozovky na moste.

Prístup k súčasným priestorom pobočky Colného úradu (PCÚ) v Komárne na adrese Most Komárno na predkladanie tovaru k colnému konaniu bude zabezpečený obchádzkou cez Alžbetin ostrov, ulica Platanová Alej, avšak len pre tovar prepravovaný nákladnými motorovými vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony.

Počas trvania uzávierky sklopného mosta je tovar pri dovoze z tretích krajín možné okrem colného priestoru predložiť k colnému konaniu aj na mieste určenom colníkmi PCÚ Komárno v prevádzkových priestoroch hospodárskych subjektov/dovozcov, a to po dohode s vlastníkom týchto stavieb a pozemkov, alebo ich oprávneným užívateľom, upozornil Pacher. V takomto prípade je potrebné v dostatočnom časovom predstihu kontaktovať PCÚ Komárno na telefónnom čísle +421 357908600, +421 908944638, č. +421 357908601, +421 905391386 alebo na emailovej adrese: andrej.hajabacs@financnasprava.sk a renata.zvodova@financnasprava.sk.

V prípade realizácie vývozu tovaru mimo územie Európskej únie je možné predložiť tovar k colnému konaniu v prevádzkových priestoroch hospodárskych subjektov/vývozcov alebo na akomkoľvek inom mieste, ktoré je možné presne zadefinovať vo vývoznom colnom vyhlásení. Presný postup je uverejnený na portáli finančnej správy: https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/de tail-novinky/_predlozenie-tovaru-colnym-orga.

„Colný úrad Nitra podnikol všetky kroky na to, aby opravy, ktoré realizuje tretia strana, obmedzovali deklarantskú verejnosť v čo najmenšej miere,“ skonštatoval Pacher.

(tasr)