Mesto 2020. 03. 16.

Operatívny štáb mesta Komárna prijal ďalšie opatrenia

V pondelok ráno operatívny štáb opäť zasadal na mestskom úrade pod vedením primátora Bélu Keszegha  v súvislosti  s opatreniami proti šíreniu koronavírusu. Okrem vedúcich úradu boli prítomní aj vedúci mestských inštitúcií a predstaviteľ reformovanej cirkvi, biskup László Fazekas.

Operatívny štáb rozhodol o prerušení prevádzky mestskej hromadnej dopravy od 17. marca (utorok), mestské autobusy nebudú premávať.  V odôvodnených prípadoch (návšteva lekára) mesto zabezpečí starším ľuďom, osobám so zníženou schopnosťou pohybu a ľudom v núdzi  sociálny taxík,  o ktorý môžu požiadať na telefónnom čísle 035/2831 205.

Mesto starším ľuďom pomôže aj s nákupmi. Pri poskytovaní tejto služby bude partnerom mesta obchod s potravinami Bašta, odkázaný svoju požiadavku môže oznámiť telefonicky, následne mesto zabezpečí doručenie požadovaného tovaru spolu s bločkom. S doručovaním budú pomáhať sociálni pracovníci, mestskí policajti, ale svoju pomoc ponúkla aj reformovaná cirkev a dobrovoľní hasiči. Potraviny je možné si objednať na telefónnom čísle 035/7710 110 medzi 8:00 a 17:00 hodinou, objednaný tovar bude doručený naraz, dvakrát denne.

Starším ľuďom pomôže mestská polícia a sociálni pracovníci aj v prípade potreby získania liekov na lekársky predpis.

Pre pravidelnú informovanosť občanov, mesto vytvorilo na svojej webovej stránke položku Koronavírus s aktuálnymi informáciami. Je dobré sledovať aj Facebookovú stránku mesta, aj vysielanie mestskej televízie, ktoré  taktiež pravidelne aktualizujeme. Pri vchode do panelových domov sú vyvesené vytlačené informačné materiály. Na prípadné otázky obyvateľov je k dispozícii aj horúca linka mesta 035/2851 205, medzi 8:00 a 16:00 hodinou.

Ohradené mestské ihriská mesto uzamklo a pri otvorených ihriskách žiadajú obyvateľov, aby sa vyhýbali zhromažďovaniu. Na detské ihriská boli vyvesené varovné označenia. Ak niekto spozoruje obyvateľov, ktorí nerešpektujú predpisy, žiadame ich, aby zavolali mestskú políciu na linke 159. Mestskí policajti neustále sledujú mesto, na práce súvisiace s verejným  poriadkom dohliada zástupca primátora Tamás Varga.

Mesto chce čo najskôr zabezpečiť rúška pre najzraniteľnejších obyvateľov. Nie je ľahké ich zabezpečiť, pretože všade je nedostatok tohto tovaru. Prostredníctvom okresného úradu príde jedna zásielka už o niekoľko dní. Prebiehajú aj rokovania s firmami v Komárne, ktoré vedia šiť  takéto rúška, využijúc aj takúto možnosť.  

V školách nie je práca úplne prerušená, učitelia môžu so študentmi komunikovať elektronicky. V tejto veci dal usmernenie riaditeľom škôl zástupca primátora, Ondrej Gajdáč.

Mestský úrad zatiaľ prijíma stránky v obmedzenom režime, len dopoludnia a len v kancelárii prvého kontaktu pri radnici. Žiadame obyvateľov, aby osobne prišli  iba v opodstatnených prípadoch, a aby svoje záležitosti vybavovali telefonicky a elektronicky.

Vedenie mesta žiada obyvateľov, aby plne dodržiavali obmedzenia a predpisy. Správali sa zodpovedne, keďže to môže mať vplyv nielen ich zdravie, ale aj zdravie rodinných príslušníkov a obyvateľov mesta.

Operačný štáb sa bude v nasledujúcich týždňoch stretávať, až kým bude vírus prítomný.