Mix Dél-komárom 2021. 02. 16.

Otvorí sa online diskusia o ochrane zvierat

Zima dorazila aj na územie Maďarska. Združenie na ochranu zvierat – Rex, žiada obyvateľov, aby svojim psom a mačkám venovali zvýšenú pozornosť. V tomto je pre nich dôležité teplo.

Géza Mendel, predstaviteľ združenia radí, že do vonkajších pelechov alebo domčekov je efektívnejšie vložiť seno, namiesto starého oblečenia, to je totiž náchylnejšie k navlhnutiu.

„V prípade krmiva sú jasnou voľbou kalorické jedlá a zvýšenú pozornosť treba venovať aj miskám s vodou, keďže tie môžu v tejto zime ľahko zamrznúť,“ hovorí riaditeľ.

Vláda nedávno zaviedla online konzultáciu, kde každý môže vyjadriť svoj názor v oblasti ochrany zvierat. Na stránke allatvedelem.kormany.hu je možné vyplniť dotazník, kde sú dostupné témy ako napríklad práca ochranárov.

Zdroj: komarom.hu