Mesto 2020. 05. 13.

Otvoria sa detské ihriská, športoviská a tiež sa spustí MHD

Pod vedením primátora v utorok zasadal krízový štáb mesta Komárno. Prítomná bola aj riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Komárne Denisa Masárová.

Na zasadnutí boli prijaté tieto opatrenia:

  • Od 13. mája bude znovu premávať MHD v režime školských prázdnin. Konečná zastávka linky č. 2 bude na Hlbokej ulici, z dôvodu hrozby koronavírusu bez obsluhy mestskej časti Harčáš.
  • Mestské detské ihriská budú otvorené od 13. mája. Tu je dôležité sledovať opatrenia hlavného hygienika, ktoré budú uvedené na tabuli pri vstupe na detské ihrisko. Mesto zabezpečí každodennú dezinfekciu hracích prvkov a prehrabávanie pieskoviska. Sociálne zariadenie v detskom parku zatiaľ nebude otvorené.
  • Otvorené budú aj multifunkčné ihriská s možnosťou športovania a trénovania len v prípade bezkontaktných športov.
  • Mesto v spolupráci s príslušnými orgánmi bude testovať obyvateľov, ktorí sú umiestnení v útulku pre bezdomovcov.
  • V Zariadení pre seniorov zatiaľ stále platí zákaz vychádzania. Podľa odborníkov je potrebné počkať na výsledky 2. a 3. fázy uvoľňovania opatrení, na základe ktorých bude možné prehodnotiť tento zákaz, nakoľko ide o najohrozenejšiu skupinu ľudí.

Denisa Masárová nás informovala, že na mestskom trhovisku na Železničnej ulici sú zabezpečené všetky predpísané opatrenia, preto môže naďalej fungovať.

Ohľadom otvorenia škôl a škôlok sa ešte nezrodilo konkrétne rozhodnutie, mesto čaká na usmernenie, podľa ktorého sa môže zariadiť a zabezpečiť vhodné podmienky.

Za účelom vyhodnotenia aktuálnej situácie sa prítomní dohodli na opätovnom stretnutí.

(Mesto Komárno Facebook stránka)