Mesto 2014. 11. 29.

Otvorili Hradné trhovisko

27. novembra 2014 primátor mesta Komárno MUDr. Anton Marek oficiálne otvoril trhovisko pri pevnosti. Mesto Komárno neďaleko od pevnosti, medzi budovou mestskej polície a budovou Univerzity Selyeho otvorilo vlastné Hradné trhovisko.

„V blízkosti každého hradu, pevnosti sa vždy nachádzalo trhovisko. S úpravou plochy sa začalo ešte v roku 2011, postupne sa vyčistila plocha od náletových drevín, potom bola spevnená. Opravila sa budova, zaviedla kanalizácia a pitná voda, boli inštalované kontajnery so sociálnymi zariadeniami a bolo inštalované nové elektrické vedenie. Hodnota vykonaných prác sa pohybuje na úrovni 50 tisíc eur, z rozpočtu mesta sa investovalo približne 10 tisíc eur.” – povedal MUDr. Anton Marek pred otvorením trhoviska.

Trhovisko bude prevádzkovať mestská firma Comorra Servis. Pre trhovníkov je prichystaných asi 90 stolov, a ako prvá udalosť, na ktorú očakávajú predajcov, ale aj kupujúcich bude Komárňanský Vianočný trh od 6. decembra do 24. decembra 2014. „Našim cieľom nie je odlákanie trhovníkov z iných trhovísk v meste, ale chceme ponúknuť možnosť predajných plôch hlavne pre predajcov vlastných výrobkov, remeselníkov, drobnochovateľov a predajcov. Taktiež v budúcnosti tu chystáme rybí trh, ktorý má v Komárne dlhodobú tradíciu.” – zasvätil do plánov riaditeľ mestskej firmy.

Určite veľkou výhodou tohto trhoviska bude veľké bezplatné parkovisko a podľa slov MUDr. Antona Mareka, mesto už jednalo s autobusovou spoločnosťou Arriva Nové Zámky o upravení linky MHD, aby sa každý pohodlne dostal na trhovisko.

Teraz je už len na Komárňanoch, či budú mať záujem navštevovať a kupovať na novom trhovisku, či sa tento priestor stane jedným vyhľadávaním miestom v meste.

-vaan-