Blog 2011. 05. 11.

Pár slov k dnešku

Ešte stále doznievajú v našom podvedomí nádherné zážitky z koncertov a sprievodných podujatí jubilejných Komárňanských dní a už sa pod slnečným komárňanským nebom objabila nová show – tentoraz nemuzikálna a nekorektná. Pomenujme ju jednoducho: JAZYK.

Nech k otázke používania jazykov na národnostne zmiešanom území pristupijeme z akéhokoľvek hľadiska /národného či politického/, vychádza nám jedno: i v tejto oblasti PLATÍ ZÁKON /ako to napísal Jožko Borocký v Delte/. A ten veru nesmie porušovať nikto z nás. Koniec – punktum! Problémy sa ale predsa objavili – je to pre Slovensko /a Komárno zvlášť/ príznačné. Je len ťažko pochopiteľné, prečo s tým začala práve nemocnica inštalovaním nového označenia, kde už chýbal menšími písmenami napísaný preklad KÓRHÁZ.

Samozrejme, reakcia nedala na seba dlho čakať. Členovia Občianskeho združenia Za lepšie Komárno to spontánne vyriešili transparentom s nápisom Kórház písmenami väčšími ako Nemocnica. Avšak transparent pripevnený na oplotenie dlho nevydržal a tak sa situácia vrátila do pôvodného stavu. Akoby nemocnica nemala iné problémy finančného, prevádzkového a aj jazykového charakteru. Len jeden príklad za všetky: na chirurgickom oddelení už dlhé roky zabáva pacientov i návštevníkov nápis na jednom z najdôležitejších dverí oddelenia- “OPERAČNÝ SÁL” namiesto Operačná sála. Pravdaže, to nie je podstatné pre pre úspešnú operáciu, hlavne, že pacient prežil.

No dosť bolo humoru. Je nás tu v Komárne čosi nad tridsať tisíc. To je asi toľko, ako slabá návšteva na nejakom futbalovom stretnutí anglickej ligy, kým na našich prvoligových štadiónoch je to iba márny sen. A v Anglicku sa fanúšikovia klubov medzi sebou nebijú, nenadávajú vulgárne a nekričia na súpera “Húha anyád!” a pod. Pre nich je to kultúrna udalosť, ktorej sa môžu zúčastniť aj manželky a deti. A medzi divákmi možno nájsť príslušníkov rôznych národností! Ako to však vypadá u nás na Slovensku? Podívajte sa do TT, DS alebo BA. Jasné, na Slovensku je to tak …

Čo nám občanom Komárna, Maďarom i Slovákom zostáva? Jediné: žiť spolu v priateľstve a porozumení. Vylúčme spomedzi seba provokatérov a neznášanlivcov z jednej i z druhej NÁCIE. Veď nikto z nás nemôže za to, že sa narodil ako Slovák, Maďar, Čech, Srb či Chorvát alebo Vietnamec.

A ešte jedna vecná poznámka na záver: OSN, EU ani Svetová geografická spoločnosť nepoznajú v súčasnosti zemepisný pojem FELVIDÉK. Možno na žiaľ niektorých existuje v súčasnosti pre toto územie iba názov Slovenská republika. To akcentovanie Felvidéku mi miestami pripomína niečo ako Atlantída. Aj tá môžbyť existovala, ale dnes je to už iba história. Sorry.

John Brady

Vyjadrite svoj názor