Mesto 2021. 02. 26.

Petícia proti zatvoreniu pošty v Novej Stráži

Ešte na konci januára oznámila Slovenská pošta, že v tomto roku uzatvorí 100 zo svojich prevádzok. Jedna z nich sa nachádza v mestskej časti Nová Stráž. Proti tomuto konaniu obyvatelia spísali petíciu. 

Ivan Rudolf, poradca ministra dopravy, povedal na konci januára, že v roku 2021 Slovenská pošta uzatvorí 80 malých pôšt a 20 takých, v ktorých blízkosti sa nachádzajú pošty s dostatočnými kapacitami. 

Nakoľko sa v Novej Stráži začali šíriť chýry, že sa daná pošta zatvorí, poslanec Marián Molnár zahájil petíciu proti zatvoreniu jedinej pošty v mestskej časti. Za krátky čas sa tak podarilo pozbierať až 800 podpisov a tak primátor Béla Keszegh poslal petíciu Slovenskej pošte. 

Marián Molnár tiež prezradil pre Komárňanskú televíziu, že by rád rokoval so Slovenskou poštou a predstaviteľom ministra dopravy o budúcnosti pošty v Novej Stráži a o zabezpečení týchto služieb. Dodal tiež, že „to sa nemôže stať, že poštu len ta zatvoria a v mestskej časti nebude namiesto nej nič. Takéto riešenie neprijímame.“

zdroje: Komárňanská televízia, aktuality.sk