Mesto 2021. 03. 22.

Pošta v Novej Stráži je dočasne zatvorená, nie zrušená

Koncom februára sme informovali o tom, že pošte Komárno 4, ktorá sa nachádza na Hlavnej ulici v Novej Stráži, hrozí zatvorenie. Proti tomuto obyvatelia prišli s petíciou a obrátili sa aj na primátora mesta.

Primátor Béla Keszegh sa s touto problematikou obrátil na samotnú Slovenskú poštu. Tá mu opätovne poslala list, v ktorom ho uisťuje o tom, že daná pošta nie je zrušená, ale len dočasne zatvorená.

Zdroj: Mesto Komárno