Región 2014. 01. 17.

Plánujú vybudovanie vodného diela na Váhu pri Kolárove

Vodná cesta na Váhu nie je stále v prevádzke napriek vloženým značným investíciám. Podľa rezortu dopravy nedoriešenými ostávajú úseky Vodné dielo Selice – Komárno a Hlohovec – Vodné dielo Kráľová. Podmienkou dokončenia splavnenia dolného Váhu je vybudovanie Vodného diela (VD) Kolárovo.

„Musí byť navrhnuté tak, aby eliminovalo rozkolísanosť plavebných hladín na Dunaji a súčasne navyše zaistilo podmienky pre splavnenie Nitry,“ povedal hovorca ministerstva dopravy Martin Kóňa. „VD Kolárovo má slúžiť na lepšie splavnenie dolného toku Váhu a Nitry. Rozvoj vnútroštátnej vodnej dopravy tam, kde to slovenské rieky umožňujú, je určite v našom záujme,“ dodal.

Váh Kolárovo

Rezort dopravy vyhlásil verejnú súťaž na modelový výskum dispozičného riešenia VD Kolárovo z hľadiska nautických podmienok a plavebnej bezpečnosti. Cieľom výskumu je stanoviť rozmery a správne rozmiestnenie objektov, plavebnej komory s rejdami, hate, vodnej elektrárne, biokoridoru, sklzu pre športové plavidlá a parametre prevádzky vodného diela.

„Aby boli vytvorené optimálne podmienky pre bezpečnú a kapacitnú plavebnú prevádzku pri zachovaní ostatných funkcií vodného diela – vodohospodárske, environmentálne a energetické,“ informoval Kóňa. Predpokladaná cena výskumu plánovaného počas dvoch rokov je 270 tis. eur.

Ministerstvo dopravy spracovalo štúdiu prípravy výskumu, projektu a realizácie plavebného stupňa VD Kolárovo na Váhu. Tento dokument podľa rezortu umožnil zosúladenie účelov vodného diela so schválenými zámermi týkajúcimi sa Vážskej vodnej cesty, protipovodňovej ochrany a ochrany životného prostredia dolného Považia.

Štúdia zároveň určila objekty, ktoré majú byť súčasťou vodného diela z hľadiska jeho využitia. Rozhodlo sa tiež o hydraulických a hydrologických parametroch, návrhu cieľových parametrov vodného diela, o náplni čiastkových výskumov, návrhu ich metodiky aj časového postupu výskumu, projekcie a realizácie. „Vodohospodárska výstavba, š.p. v 90-tych rokoch spracovala k VD Kolárovo projektovú štúdiu, ale tá je už neaktuálna z pohľadu súčasných nárokov na riešenie vodného diela,“ uzavrel Kóňa.

(zdroj: webnoviny.sk, foto: hydrotechnika.sk, ilustračné foto)