Šport 2016. 11. 24.

Plavci PO KomKo Komárno opäť výborne!

Naši najmladší plavci – Max Kopčok (10 rokov), Šimon Peťkovský (9 rokov) a Branislav Čéry (9 rokov) mimoriadne úspešne reprezentovali náš Plavecký oddiel KomKo Komárno a tým samozrejme aj mesto Komárno, na celoslovenskom preteku  9. – 10. roč. plavcov – Memorial Jozefa Baláža, ktorý sa konal 19.-20.11.2016 v Spišskej Novej Vsi. Za účasti 283 plavcov z 33 oddielov, klubov z celej Slovenskej republiky naša mini výprava obsadila v hodnotení všetkých oddielov,klubov vynikajúce 4. miesto.

image5

Po absolvovaní záverečnej prípravy, ktorá prebiehala formou sústredenia v Mojmírovciach a v Komárne dokázali všetci traja plavci premeniť náročnú jesennú prípravu vo výborné výsledky, keď na vrchole celej jesennej sezóny pre svoju vekovú kategóriu dosiahli spolu 19 osobných rekordov.

Max Kopčok absolútne dominoval vo všetkých disciplínach, v ktorých štartoval a 7x vyplával 1. miesto v disciplínach 50, 100, 200, 400 metrov voľný spôsob, 50, 100, 200 metrov znak. Zároveň sa stal držiteľom najlepšieho výkonu v kategórii 10.- roč. plavcov a tým aj víťazom pohára.

image2

Šimon Peťkovský si vybojoval dvakrát stiebornú medailu v disciplínach 200 metrov prsia a 400 metrov voľný spôsob a 3x bronzovú medailu v displínach 100 a 200 metrov voľný spôsob, 50 metrov prsia. V disciplíne 50 metrov voľný spôsob obsadil 4. miesto.

Branislav Čéry pri dosiahnutí svojich individuálnych osobných rekordoch si vybojoval  5., 7., 7., 9., 14. a 16.-te miesto vo všetkých kraulových a motýlikových disciplínach.

Tieto výsledky dosiahli svojou pravidelnou a systematickou prácou vo vode, samozrejme aj v spolupráci so školami jednotlivých plavcov, ktoré im umožnili záverečnú prípravu.  BLAHOŽELÁME!!!

image1 image3