Kultúra 2017. 11. 24.

Po stopách divadelného umenia (SPŠ KN)

Divadelné predstavenie je výbornou príležitosťou osloviť diváka a prebudiť v ňom záujem o umenie, o kultúrne podujatia na Slovensku. Ponúka divákovi zažiť autentickú dramatickú atmosféru, priamy kontakt s ľubozvučnou slovenčinou, overenie schopnosti porozumieť dramatickému textu, globálne porozumieť dielu.

Považujeme za dôležité, aby mladí ľudia „prišli na chuť“ divadlu,aby návštevu divadelného predstavenia považovali za zmysluplné využitie svojho voľného času. Mnohí naši žiaci ešte v slovenskom divadle neboli, pri organizovaní podujatí tohto typu sme často narážali na prekážky finančného charakteru.

Náš projekt Po stopách divadelného umenia, ktorý finančne podporil Nitriansky samosprávny kraj, priniesol riešenie. V období od júna do decembra 2017 vďaka nemu zavítali naši žiaci do známych slovenských divadiel.

Začiatkom júna viedli naše kroky do Trnavy, aby sme si v Divadla Jána Palárika vychutnali predstavenie Ťapákovci.  V Divadle Andreja Bagara v Nitre sme počas troch návštev (jún, október, november) videli dve predstavenia – Kým kohút nezaspievaŠkola základ života. V predstavení Kým kohút nezaspieva, ktoré je našim štvrtákom dobre známe z hodín slovenskej literatúry,  sme sa ocitli v čase 2. svetovej vojny a boli sme svedkami dramatického príbehu desiatich obyvateľov okupovaného mesta. Spolu s rukojemníkmi sme naplno preciťovali životnú neistotu, sledovali ich správanie v hraničnej, vypätej situácii. Ľahším žánrom bola retro komédia Škola základ života, mozaika humorných príhod z nostalgických školských čias, ktoré boli prepojené originálnymi piesňami a kultovými výrokmi. V novembri sme tiež navštívili SND v Bratislave, aby sme si pozreli  klasickú tragédiu Richard III., ktorá je súčasťou cyklu Shakespearových historických hier.

Cieľ projektu – umožniť žiakom našej školy z tried s vyučovacím jazykom maďarským navštíviť divadelné predstavenia v známych slovenských divadlách – bol jednoznačne naplnený.  Žiaci spoznali slovenských hercov a vďaka umeleckému zážitku v autentickom slovenskom prostredí projekt prispel k zvýšeniu  kultúrneho povedomia u žiakov, odbúraniu strachu z nepochopenia umeleckého textu v slovenskom jazyku a k výchove kultivovaného diváka, nadšenca divadelného umenia.

Mgr. Božidara Huláková