Mesto 2021. 01. 11.

Po víkendovom testovaní mohli otvoriť niektoré škôlky

V sobotu prebehlo testovanie zamestnancov komárňanských materských škôl, kuchýň a školských klubov detí, všetci sú negatívni. Škôlky môžu v pondelok otvoriť, aj keď zatiaľ nie pre každého.

Opäť boli testovaní aj zamestnanci mestského úradu, v práci môžu pokračovať. V radoch opatrovateľskej služby sa vyskytli pozitívne prípady, ktoré sa včas zachytili. Mesto tiež pomohlo s testovaním zamestnancov aj iných materských škôl miest a obcí v okrese Komárno, aby aj oni mohli nastúpiť do práce. Počas dňa sa urobilo 461 testov, za 10 hodín. Veľká vďaka patrí pani doktorke Erike Németh a zamestnancom mestského úradu, ktorí pracovali ako dobrovoľníci, bez nároku na odmenu.