Mesto 2019. 09. 02.

Posilňuje sa proklientsky systém Mestského úradu v Komárne

Mestský úrad v Komárne posilňuje svoj zákaznícky a administratívny systém, ktorý sa v súlade so súčasnými modernými informačnými technológiami usiluje poskytnúť obyvateľstvu čo najpohodlnejšiu a najrýchlejšiu pomoc pri vybavovaní na úradoch. 

Novinkou je, že nedávno zaviedli HOTLINE linku, ktorá jednoznačne zaručí obyvateľom spoľahlivú orientáciu, nakoľko je k dispozícii každý pracovný deň v týždni a presmerovaním na príslušné oddelenia umožní získať potrebné informácie.

Od 1. septembra Mestský úrad v Komárne bude fungovať s pozmenenými úradnými hodinami a aj týmto chce vyhovieť požiadavkám občanov. V kancelárii prvého kontaktu budú stránkové hodiny bez prestávky aj počas obeda. Registračné pokladnice budú k dispozícii nepretržite, počas prestávky síce len jedna, ale počas zvyšku dňa aj v Dôstojníckom pavilóne a aj v centrálnej kancelárii. Od septembra majú obyvatelia možnosť vybavovať svoje úradné záležitosti v piatok až do 14. hodiny.

Ponovom Matričný úrad a aj Spoločný stavebný úrad očakávajú svojich klientov už aj každý utorok a štvrtok, čím sa stránkové hodiny predĺžili na každý deň. Presné otváracie hodiny sú uvedené na webovej stránke mesta.

Bola zavedená možnosť vyhodnotenia úradných služieb, čo znamená, že obyvatelia môžu vyplnením dotazníka vyjadriť svoj názor. To bude rozhodujúce pri zlepšovaní proklientskych služieb mestského úradu a pri hodnotení prístupu svojich zamestnancov k občanom mesta.

Viac ako 50 formulárov bolo dvojjazyčnených, takže viac ako 50 formulárov bolo pridaných do zoznamu tlačív na webovú stránku mesta aj v maďarčine. Jednotlivé žiadosti v slovenskom a maďarskom jazyku boli spracované do formy tzv. aktívnych žiadostí, teda po stiahnutí sa vyplnia rýchlejšie a ľahšie.

Rozšírila sa možnosť prístupu k určitým tlačivám či dokumentom. V rámci Matričného úradu je možné cez systém IOMO vyžiadať výpis z registra trestov, výpis z obchodného registra či list vlastníctva.

Zapojením Komisie pre digitalizáciu a transparentnosť sa začala príprava novej webovej stránky mesta. Aktuálna stránka už nie je relevantná a v mnohých prípadoch je ťažké získať prístup k znásobeným informáciám. Vytvorenie novej webovej stránky mesta je dlhší proces, takže ho bude možné dokončiť až v prvej polovici budúceho roka, a to za predpokladu, že mestské zastupiteľstvo schváli príslušné financovanie tohto projektu.

Neoddeliteľnou súčasťou budovania úradu proklientsky orientovaných služieb je skutočnosť, že na Mestskom úrade v Komárne bolo vyhotovených niekoľko druhov informačných materiálov vo viacerých jazykoch. Okrem informácií o meste je možnosť získať aj informácie o právnej pomoci alebo o dostupných úveroch na bývanie.

Bolo nutné úplne reštrukturalizovať vymáhanie pohľadávok. Predtým to robil exekútor, ale kvôli často vzniknutým vysokým trovám exekučné konanie viedlo veľakrát k nespravodlivým situáciám zaťažujúcim obyvateľov. V budúcnosti bude túto úlohu plniť mestský úrad a bolo vytvorených niekoľko spôsobov, ako informovať obyvateľov o nedoplatkoch a záväzkoch. Cieľom samozrejme aj naďalej zostáva dôsledné vymáhanie dlhov, ale korektnejším a ústretovejším prístupom k občanom ako v predchádzajúcom období.

Pre mesto je dôležité aj myslenie šetrné k životnému prostrediu, o čom svedčí skutočnosť, že plastové fľaše, poháre a iné spotrebné predmety boli v posledných mesiacoch úplne nahradené prostriedkami šetrnými k životnému prostrediu. Na mestskom úrade triedia odpad. Poháre barelových výdajníkov sú kompostovateľné, v zasadacích miestnostiach vodu podávajú v sklenených fľašiach a kávu v keramických šálkach, čím znižujú množstvo vytváraného odpadu.

Pred kanceláriou prvého kontaktu Mestského úradu v Komárne sú vyložené nádoby pre psy s čerstvou vodou. V kancelárii je možné prevziať aj malé, ekologické vrecká na zber psích exkrementov. Majitelia, ktorí platia daň za psa, automaticky dostanú balík ekologických tašiek, aby úrad pomáha pri dodržiavaní podmienok čistoty verejných priestranstiev.

Cieľom všetkých týchto snáh je zosilnenie poskytovania zákaznícky orientovaných služieb na klientskych pracoviskách Mestského úradu v Komárne a týmto vytvoriť pôdu pre užitočné a relevantné informácie a zefektívnenie služieb pre obyvateľov mesta.

(MÚ)