Mesto 2011. 12. 17.

Poslanci mesta Komárno schválili rozpočet na rok 2012

Rozpočet mesta Komárno na rok 2012 poslanci dnes na 16. zasadnutí Mestského zastupiteľstva (MsZ) schválili. Povedal pre TASR hovorca Mestského úradu (MsÚ) v Komárne Róbert Králik.

“Za značne reštriktívny, konsenzuálny návrh klubu Strany maďarskej koalície a nezávislých poslancov, predložený vedúcim finančnej komisie Lászlóom Győrfym (SMK), z prítomných 24 poslancov hlasovalo 14, deväť mestských poslancov za klub Most-Híd sa zdržalo hlasovania a jeden hlasoval proti,” konštatoval Králik s tým, že aj rozpočet MsÚ bude v novom roku nižší, čím vedenie mesta jednoznačne preukázalo, že ak ide o všeobecné uťahovanie opaskov v rámci mestských financií musí byť príkladom samotný úrad. Nižšie finančné prostriedky MsÚ pravdepodobne budú mať aj personálny dosah.

Ako hovorca uviedol, MsÚ navrhnuté opatrenie o zvýšení poplatku za odvoz a separáciu komunálneho odpadu na celoštátny priemer z 18,50 na 21,50 eura poslanci za Most-Híd odmietli. Podobný osud stihol aj návrh na zmenu zaradenia určitých mestských častí do kategórie s vyššou daňou za nehnuteľnosti. “Mesto aj v tomto roku muselo dofinancovať komunálne služby sumou 300.000 eur. Eviduje 1600 takých občanov, ktorí sa nezdržiavajú dlhodobo v Komárne, resp. sú len nájomníci,” informoval.

“Na návrh nezávislého poslanca Bélu Keszegha sa objem financií na šport a kultúru napriek plošným škrtom vôbec neznížil,” zdôraznil Králik. Mesto podľa schváleného rozpočtu ráta aj s prijatím investičného úveru vo výške 389.000 eur na úkony, ktoré súvisia s nevyhnutne potrebnými opravami, napr. svetelnej signalizácie v centre mesta a investíciami do energetických projektov budov, ktoré sú v správe mesta s cieľom zníženia výdavkov na vykurovanie. “Banku, ktorá poskytne mestu investičný úver, vyberú poslanci na základe vyžiadaných ponúk na januárovom zasadnutí MsZ,” povedal hovorca a podotkol, že mesto podľa rozhodnutia poslancov využije v budúcom roku aj úverový rámec vo výške 700.000 eur. “MsÚ sa bude snažiť rozpočet zvýšiť aj o príjmy za doposiaľ nezaplatené poplatky za minulé obdobia. Iniciujeme 1500 exekučných konaní voči súkromným a korporátnym dlžníkom mesta,” podčiarkol.

TEXT: TASR

Vyjadrite svoj názor