Región Dél-komárom 2020. 11. 30.

Postavili vianočný stromček aj v maďarskom Komárome

Tento rok sa aj Komárom musí zriecť adventných trhov a tradičného vianočného programu, informuje komarom.hu. Napriek tomu sa mestské zastupiteľstvo posnaží o to, aby sa rodiny mohli dôstojne chystať na sviatky. V posledných dňoch sa nezisková organizácia Komáromi Városgazda postarala o sviatočné ošatenie mesta.

Zástupkyňa samosprávy a predsedníčka výboru pre ľudské zdroje Dóra Hajnal uviedla, že s pomocou pracovníkov radnice už boli osadené dekoratívne svetlá a na námestí Szabadság bol osadený mestský adventný veniec a vianočný stromček.

„Sme vďační pracovníkom radnice, ktorí tu pôsobili celé dni vo veľkom mraze, aby veniec a stromček boli počas obdobia sviatkov hotové,“ uviedla.

Hovorila aj o tom, ako budú teraz tieto Vianoce iné. Vzhľadom na situáciu, ktorá sa vyvinula, sa musíme pripraviť na oveľa komornejšie sviatky. Zatiaľ čo zákaz zhromažďovania nám neumožňuje sláviť spoločne, adventný veniec a vianočný stromček nám všetkým dávajú šancu, aby sme sa počas prechádzky stále duchovne naplnili.

Návštevníci námestia môžu vidieť novú podobu Betlehema, pretože postavy zachytávajúce známu scénu formujú sochy ľudskej veľkosti vyrobené v kreatívnom tábore konanom počas leta.

„Iniciovali sme nábor básní a rozprávačov, kde hľadáme dobrovoľníkov, ktorí si prečítajú vianočnú rozprávku, povedia báseň, alebo nám zaspievajú vo virtuálnom priestore,“ povedala nám Dóra Hajnal.

V nedeľu sa zapálil prvý plameň adventného venca a mesto sa v očakávaní Vianoc opäť oblečie do sviatočnej výzdoby. Nemocnica Jánosa Selyeho sa už venuje dekoratívnemu osvetleniu, ktoré je tiež akousi vďakou zdravotníckym pracovníkom.

Zdroj: sziakomarom.sk