Mix 2020. 11. 25.

Povedzme nie domácemu násiliu

25.november bol v roku 1999 vyhlásený OSN za Medzinárodný deň eliminácie násilia páchaného na ženách. Násilie páchané na ženách sa považuje aj dnes za jednu z najrozšírenejších foriem porušovania ich ľudských práv a zásahu do ľudskej dôstojnosti.

Násilie páchané na ženách je aj dnes aktuálnou témou. V časoch pandémie koronavírusu, kedy sú mnohé ženy zatvorené v domácnosti, sa tejto skutočnosti treba venovať viac ako kedykoľvek predtým. Domáce násilie je násilie, ktorého cieľom je ovládať alebo utláčať inú bytosť, a to ponižovaním a  vyvolávaním strachu – slovným, fyzickým a citovým týraním.

Násilie na ženách sa najčastejšie vyskytuje v rodinách a partnerských vzťahoch, kedy agresor prejavuje svoju dominanciu nad obeťou. Takýto stav nie je prirodzeným vzťahom medzi dvoma ľuďmi a žiadna žena nie je povinná trpieť domáce násilie.

Ak viete o tom, že vo vašom okolí dochádza k násiliu, volajte políciu na čísle 158. Oznámenie môžete urobiť aj anonymne. V prípade potreby je pre ženské obete a všetkých tých, ktorí chcú pomôcť, zriadená aj bezplatná non-stop  telefonická linka 0800 212 212.

Informácie k problematike násilia páchanom na ženách sú k dispozícii na stránke www.zastavmenasilie.sk

Fotografia je ilustračná