Mesto 2016. 02. 02.

Pozvánka na slávnostné odovzdanie

Srdečne Vás pozývame na slávnostné odovzdanie realizovaného projektu Rekonštrukcia kasárenskej budovy Novej pevnosti v Komárne.

Organizátor: Mesto Komárno (MsÚ)
Miesto: Národná kultúrna pamiatka „Pevnosť“ v Komárne
Termín: Dňa 4. februára 2016 vo štvrtok o 14.00 hodine

Národná kultúrna pamiatka – Pevnosť v Komárne s budovou kasárne patrí medzi najvýznamnejšie pamiatky vojenskej architektúry a figuruje na predbežnom zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. V roku 2015 bola časť objektu kasárne obnovená v rámci projektu Regionálneho operačného programu – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov. Na rekonštrukciu, ktorej obstarávateľom bolo Mesto Komárno, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky poskytlo nenávratný finančný príspevok.

Predbežný program:

13.40 – 14.00 Príchod účastníkov (veľké nádvorie novej pevnosti, pracháreň)
14.00 – 14.15 Slávnostné odovzdanie rekonštruovanej pamiatky (príhovory)
14.15 – 14.45 Prehliadka rekonštruovanej časti kasárne (strecha a expozícia vojenskej architektúry)
14.45 – 15.25 Prehliadka NKP „Pevnosť“ pre pozvaných hostí
14.45 – 15.05 Tlačová konferencia (objekt prachárne)
15.00 – 16.00 Prehliadka pevnosti pre širokú verejnosť
15.30 – Pohostenie pozvaných hostí

http://www.komarno.sk/sk/pozvanka-na-slavnostne-odovzdanie_4219-n.html