Mix 2018. 05. 03.

PRACOVNÁ PONUKA pre študentov

OOCR Podunajsko hľadá študentov zaujímajúcich sa o cestovný ruch do turistickej informačnej kancelárie v Komárne a v Štúrove na letnú sezónu od mája do konca septembra s flexibilným pracovným časom.

Náplň práce:
– písomné a ústne poskytovanie informácií návštevníkom
– predaj darčekových predmetov
– aktualizácia informácií na webovej stránke organizácie a na sociálnych sieťach
– všeobecné administratívne práce
– spolupráca so subjektmi poskytujúcimi služby
– podpora práce vedúcej kancelárie
– organizovanie podujatí

Požiadavky:
– ukončené stredoškolské štúdium
– znalosť slovenského, maďarského a anglického jazyka

Iné požiadavky:
– dobré komunikačné schopnosti
– príjemné vystupovanie
– zodpovedný prístup k plneniu pracovných povinností
– užívateľská znalosť práce s PC a internetom
– prehľad turistických atrakcií miest a Podunajska

Prednosti:
– prebiehajúce štúdium v zameraní cestovného ruchu alebo marketingu
– skúsenosti v oblasti cestovného ruchu
– iné jazykové znalosti
– skúsenosti v oblasti sociálnych médií
Ak spĺňate naše požiadavky, životopisy posielajte na e-mailovú adresu:
marketing@podunajsko.com

alebo môžete ich odovzdať osobne v Komárňanskej informačnej kancelárii (945 01 Komárno, Námestie generála Klapku 1.)
alebo v Turistickej informačnej kancelárii v Štúrove (943 01 Štúrovo, Hlavná 8.) najneskôr do 13. mája.

 

Foto: ilustračné foto, zdroj: internet