Mix 2020. 09. 25.

Pred očami pacientov sú skrytí, bez nich by však žiadna nemocnica nefungovala

Pred zrakmi pacientov sú často skrytí, ale aj napriek tomu sú mimoriadne dôležitou súčasťou fungovania nielen lekární, ale aj celkovej zdravotnej starostlivosti. Práve farmaceutom je venovaný dnešný deň, 25. september, kedy si pripomíname Svetový deň lekárnikov. V sieti AGEL SK je zamestnaných 28 farmaceutov, ktorí poskytujú lekárenskú starostlivosť a bez ich práce by nebolo možné pacientom poskytnúť bezpečnú, účinnú a efektívnu farmakoterapiu. Porozprávali sme sa s jednou z nich, PharmDr. Hajnalkou Komjáthy, PhD., ktorá je vedúcou farmaceutkou v Nemocnici AGEL Komárno.

Súčasťou práce farmaceuta je celoživotné vzdelávanie, väčšina z nich si toto smerovanie vyberie aj ako predmet štúdia na vysokej škole. Pre laika sa môže zdať, že má množstvo podobných čŕt ako medicína.

,,Každé štúdium je špecifické a náročné. Kým na lekárskej fakulte je viac anatómie, fyziológie a patológie, na farmácii sme mali desať druhov chémie, a to všeobecnú, anorganickú, organickú, analytickú, biochémiu, patobiochémiu, fyzikálnu chémiu, farmaceutickú a analýzu chemických liečiv. Predmet s názvom farmakológia sme študovali štyri semestre, patrila sem napríklad  klinická či veterinárna farmácia,“ hovorí PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD. Rovnako ako lekári, aj farmaceuti majú špecializácie. Základná špecializácia je z odboru lekárenstvo, ďalej farmaceutická technológia. Na lekárenstvo nadväzuje odbor klinická farmácia. Existujú aj certifikačné študijné činnosti, a to farmakoekonomika, príprava cytostatík, revízne lekárenstvo a zabezpečovanie kvality transfúznych liekov. Od roku 2020 máme na Slovensku aj špecializáciu z nemocničného lekárenstva v súlade s európskymi požiadavkami.

Pacient si po príchode do lekárne málokedy uvedomuje, čo všetko sa za prácou farmaceuta skrýva. ,,Čo sa týka verejnej lekárne, zabezpečujeme a vydávame lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny, pripravujeme individuálne pripravované lieky v galenickom laboratóriu, zabezpečujeme farmaceutickú kontrolu surovín a v neposlednom rade poskytujeme farmaceutické informácie pacientom aj zdravotníckym pracovníkom.  Taktiež posielame hlásenia na rôzne úrady, vyúčtujeme recepty a zdravotnícke pomôcky smerom na zdravotnú poisťovňu,“ vysvetľuje vedúca farmaceutka komárňanskej lekárne. Druhým typom je nemocničná lekáreň, v nej zabezpečujú lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny pre všetky oddelenia a ambulancie nemocnice. ,,Pripravujeme tiež lieky v galenickom laboratóriu. Aj keď nás pacienti nevidia, nevnímajú, bez nás farmaceutov by nemocnica asi nefungovala. V rámci nemocničnej lekárne  zabezpečujeme aj služby klinickej farmácie a spolupracujeme v multidisciplinárnom tíme. Cieľom týchto aktivít je, aby správny pacient dostal správny liek, v správnej dávke a v správnom čase, so správnym spôsobom podania a aby to bolo správne dokumentované,“ opisuje fungovanie nemocničnej lekárne. ,,Snažíme sa poskytovať lekárenskú starostlivosť vo verejnej i v nemocničnej lekárni na európskej úrovni, implementujeme Európske Vyhlásenia nemocničného lekárenstva do reálnej praxe. Každý deň jeden malý krôčik dopredu. Od septembra minulého roka poskytujeme služby farmácie aj na lôžkových oddeleniach, a to na neurologickom oddelení, na oddelení klinickej a radiačnej onkológie aj na gynekologicko – pôrodníckom oddelení,“ hovorí PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD.

Súčasná epidemiologická situácia ovplyvnila aj túto oblasť zdravotníctva.  Farmaceuti za najnáročnejšie považujú zabezpečenie liekov pre pacientov, pretože je stále viac liekov pre slovenských pacientov nedostupných.  ,,Napriek tomu robíme maximum, denne sa 1-2 hodiny zaoberáme nedostupnosťou liekov. Oslovujeme výrobcov, distribučné  spoločnosti, využívame emergentné objednávky, respektíve pripravujeme individuálne pripravované lieky ako náhradu. Najkrajší je pocit, ak pacientom pomôžeme, pripravíme niečo nové alebo ak posunieme úroveň poskytovania lekárenskej starostlivosti na vyšší level,“ hovorí vedúca farmaceutka z Nemocnice AGEL Komárno.

Podľa jej slov si našťastie pacienti od odborníkov lekárni nechajú poradiť. ,,Predsa len ide o erudovaného zdravotného pracovníka a o liekoch a ich kombinovaní vie najviac, máme veľa pacientov, ktorí naše poradenstvo príjmu a pre dobrú radu sa opäť vrátia. Stále je ich viac. Faktom je, že do lekárne sa pacient dostane oveľa skôr, ako do ambulancie lekára,“ hovorí s úsmevom PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD. Na záver dodáva rady, ktorých by sa podľa nej mal každý pacient držať: „Dôležité je, aby pacienti neplytvali  verejnými prostriedkami. Stane sa, ak starší pacient zomrie, príbuzní nám donesú veľkú tašku s liekmi, ktoré vôbec neužíval. Následne musíme dať lieky zlikvidovať. Je to veľká škoda. Doma by sme mali mať zásoby liekov maximálne na 2-3 mesiace a určite nie na dlhé roky.“

Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková, Hovorkyňa skupiny AGEL SK