Mix 2018. 04. 30.

Farmaceutka Hajnalka Komjáthy získala ocenenie Zdravotník roka 2017

PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD., ktorá pracuje ako vedúca farmaceutka v komárňanskej nemocnici, manažérsky riadenou skupinou AGEL, si prevzala významné ocenenie z rúk predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu.

Hajnalka Komjáthy získala ocenenie Zdravotník roka 2017 v kategórii iný zdravotnícky pracovník. Laureátov na toto ocenenie nominovali interní odborní zamestnanci zdravotníckych zariadení a zástupcovia širokej pacientskej verejnosti. Podujatie spojené s oceňovaním, ktoré Nitriansky samosprávny kraj organizuje už ôsmy raz, sa koná pravidelne pri príležitosti Svetového dňa zdravia. Z desiatok nominovaných zdravotníkov získa ocenenie v štyroch kategóriách dovedna dvanásť osobností.

V januári ocenila prácu Hajnalky Komjáthy i skupina AGEL. V Prahe si prevzala ocenenie ZLATÝ AESKULAP 2017 v kategórii zamestnanec roka.

PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD. vykonáva od roku 2016 i funkciu ambasádorky Európskej asociácie nemocničných lekárnikov (EAHP) pre Slovenskú republiku.

Európska asociácia nemocničných lekárnikov má svoje zastúpenie v tridsiatich piatich európskych krajinách s počtom  21-tisíc participujúcich nemocničných lekárnikov. Táto asociácia reprezentuje a rozvíja profesiu nemocničných lekárnikov s cieľom neustáleho zvyšovania kvality poskytovanej liečby a zvyšovania bezpečnosti pri používaní zdravotníckych pomôcok a liekov pri kontakte s pacientom.

Jedným z úspechov našej nemocnice je i to, že zamestnávame vysoko kvalifikovaných odborníkov. Hajnalka Komjáthy reprezentuje vo svete nielen naše zdravotnícke zariadenie ale celé Slovensko. Je zosobnením snahy, vedomostí, úpenlivej práce a profesionality. Verím, že bude naďalej vykonávať svoju prácu s obdobnou láskou ako doteraz, čo bude znamenať veľký prínos pre odbornú a laickú verejnosť,“ dodal Mgr. Miroslav Jaška, riaditeľ komárňanskej nemocnice.

Hajnalka Komjáthy sa venuje okrem vedenia lekárne i osvetovej činnosti. So svojím tímom spolupracovníčok získala pre lekáreň, ako jedinú na Slovensku, finančný grant na podporu preventívnych akcií.

V európskych štruktúrach sa podieľa na implementácii Európskeho vyhlásenia nemocničného lekárenstva vo svojej krajine. Jej aktivity smerujú k  zabezpečeniu priameho kontaktu medzi Európskou asociáciou nemocničných lekárnikov (EAHP), nemocničnými lekárnikmi pôsobiacimi na Slovensku a našimi národnými asociáciami.

Ako odborníčka pomenúva hlavné osobitosti Slovenska a príležitosti pre úspešný posun vyhlásení do praxe. Jej cieľom je zvyšovať povedomie o tomto projekte, a to nielen v radoch kolegov ale aj prostredníctvom celoslovenských fór určených pre ostatných zdravotníckych pracovníkov.

PharmDr. Hajnalka Komjáthy pracuje v komárňanskej nemocnici od apríla 2007. Na pozícii vedúceho farmaceuta zodpovedá za liekovú politiku a poskytuje pacientom nemocnice klinicko-farmaceutickú starostlivosť pri súčasnom pôsobení na pozícii lekárnika vo verejnej lekárni nemocnice, navyše s aktívne podieľa v organizovaní vzdelávacích aktivít pre odbornú verejnosť.

Mgr. Alžbeta Sivá,
tlačová hovorkyňa AGEL SK a.s.